Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων/μεταναστών και σχεδίαση κουτιών δωρεάς με τη συνεργασία των τοπικών

Πολλές προσπάθειες γίνονται για την ενσωμάτωση των προσφύγων στην κοινωνία, όμως λίγες από αυτές έχουν πραγματικά αποτελέσματα. Έτσι, για την επίτευξη μεγαλύτερων αποτελεσμάτων το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και εταίροι από Γαλλία, Ισπανία και Σλοβενία, υλοποίησαν εκπαιδευτική δραστηριότητα στην πόλη της Μασσαλίας στην Γαλλία, μεταξύ προσφύγων/μεταναστών από τη κάθε χώρα με τοπικούς πολίτες διάφορων περιοχών της Γαλλίας, στα πλαίσια του Ευπωπαϊκού έργου Sharing is Caring Refugees.

Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελούνταν από περίπου 15 μετανάστες/πρόσφυγες και 10 με 15 τοπικούς πολίτες. Όλοι οι συμμετέχοντες διέμειναν στον ίδιο χώρο φέροντας πιο κοντά τον ένα στον άλλο. Έτσι, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές κουλτούρες, ιδέες και έθιμα. Μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων ένταξης όπως ήταν και η δημιουργία κουτιών δωρεάς, ο καθένας ανέπτυξε δεξιότητες/γνώσεις πάνω στην γραφή, ανάγνωση, ξυλουργική και ζωγραφική. Επίσης, ανέπτυξαν έξτρα δεξιότητες στην επικοινωνία καθώς μοιράζονταν τις ιστορίες και τα γεγονότα που είχε βιώσει ο καθένας. Τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να δημιουργηθούν ισχυρές σχέσεις φιλίας, κατανόησης και ευαισθητοποίησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες και της δράσεις που έγιναν μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα του έργου: www.sharingiscaringrefugees.eu

Κοινωνική Ενσωμάτωση των προσφύγων/μεταναστών και σχεδίαση κουτιών δωρεάς με τη συνεργασία των τοπικών

Related Posts