Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – η καρδιά της αγροτικής ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με φορείς από τη Λετονία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Τσεχία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, στο πλαίσιο του έργου Erasmus+, υλοποιούν το πρόγραμμα με τίτλο «Rural Entrepreneurship – the Heart of Rural Development». Σκοπός του προγράμματος είναι να προωθήσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μέσα από την εκπαίδευση των ανθρώπων πάνω σε επιχειρηματικά θέματα, καθώς επίσης να τους ωθήσει να ασχοληθούν ενεργά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πολιτισμικές και περιβαλλοντικές πηγές της περιοχής τους.

Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα του έργου αποτελεί η διεθνής έρευνα «Αγροτικοί θησαυροί – ανακάλυψη και βελτίωση». Η εν λόγω έρευνα, επικεντρώνεται στην διερεύνηση και περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι συμμετέχουσες χώρες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και στους τομείς που ενδείκνυνται για έναρξη  και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες αυτές.

Ποια κατάσταση, λοιπόν, επικρατεί στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας;

Ποιες οι κύριες δραστηριότητες του πληθυσμού που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο των θησαυρών του τόπου;

Σχετικό Άρθρο:  Σειρά μαθημάτων Νεανικής Επιχειρηματικότητας για αγροτικές περιοχές

Διαβάστε τη σχετική έρευνα και τα αποτελέσματά της στα ελληνικά, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και στις χώρες-εταίρους.

Βρείτε την έρευνα εδώ.

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – η καρδιά της αγροτικής ανάπτυξης

Related Posts