Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Γυναίκες Μειονοτήτων – Συμμετοχή στην έρευνα

Η θέση της γυναίκας τόσο στην κοινωνία όσο και στην επιχειρηματικότητα είναι ένα θέμα πολυσυζητημένο, με πολλές συμπλέουσες αλλά και αντικρουόμενες απόψεις. Σήμερα, οι παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν οι γυναίκες να αναλάβουν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην αγορά εργασίας σπάζοντας τα στερεότυπα και το κατεστημένο που καθιστά την ευαισθησία του θέματος υψηλή.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, θεωρώντας ως υψίστης σημασίας την ενεργό επιχειρηματική συμμετοχή τόσο της γυναίκας όσο και κάθε ανθρώπου στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών και σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς μέσω του έργου EMWOSE, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ενίσχυση της γυναικείας κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα των γυναικών που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και που ασχολούνται ή είναι δυνητικά ενδιαφερόμενες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, το έργο EMWOSE αποσκοπεί στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των προερχόμενων από εθνικές μειονότητες γυναικών, σχετικά με θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξή της, καθώς και στην θέσπιση νέων μεθοδολογιών εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτές και συμβούλους που ασχολούνται με σχετικά ζητήματα.

Σχετικό Άρθρο:  Κώδικας Πρακτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Στόχος του προγράμματος είναι αύξηση της απασχόλησης γυναικών από εθνικές μειονότητες, παρέχοντάς τους τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και την παροχή συμβουλών που είναι απαραίτητες για την εμπλοκή τους στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, οι εταίροι του έργου θα λάβουν σοβαρά υπόψη τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές, όπως για παράδειγμα τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας, τα κενά των δεξιοτήτων, τα ψυχολογικά κενά και πολιτιστικά εμπόδια.

Για αυτό το λόγο σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EMWOSE εάν ανήκετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α) Εργαζόμενες γυναίκες προερχόμενες από μειονότητες: Βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Β) Εκπαιδευτικοί/Δάσκαλοι/Σύμβουλοι η δράση των οποίων σχετίζεται με θέματα μειονοτήτων, κοινωνικού αποκλεισμού, γυναικείας επιχειρηματικότητας. Βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα & Γυναίκες Μειονοτήτων – Συμμετοχή στην έρευνα

Related Posts