Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Καλές Πρακτικές από Νέους Επιχειρηματίες

Αρχή της καινοτομίας, κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει η ανάγκη αξιοποίησης καλών πρακτικών που υιοθετούνται τόσο συλλογικά όσο και ατομικά , προκειμένου να εξελιχθούν και να προσφέρουν τη δυνατότητα νέων προσεγγίσεων και μεγαλύτερης προόδου στον εκάστοτε τομέα.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EYE in Rural το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας αναζητά:

  1. Νέους και Νέες Επιχειρηματίες που έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση, εταιρεία, υποκατάστημα, σε κάποια αγροτική περιοχή της Ελλάδας.
  2. Νέους και Νέες κινητοποιημένους και ενεργούς στα ζητήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, οι οποίοι έχουν εμπειρία και όρεξη να μοιραστούν μεθόδους, δραστηριότητες και καλές πρακτικές όπως αυτές λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας για την ενδυνάμωση και την παρακίνηση των νέων να τολμήσουν να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε μια βιώσιμη επιχείρηση.

Οι καλές πρακτικές που θα μοιραστούν μαζί μας οι ενδιαφερόμενοι, θα συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο καλών πρακτικών, Handbook of good practices”, το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ Προγράμματος “EYE in Rural”. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να τονώσει και να ενισχύσει τους νέους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία ή και την δική τους κοινωνική επιχείρηση!

Σχετικό Άρθρο:  E-Book Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Για να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ!

Λίγα λόγια για το έργο:

Όταν αναφερόμαστε στο όρο επιχειρηματικότητα συχνά κάνουμε λόγο για αυτή τη δυνατότητα να βλέπει κανείς ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν να τις διακρίνουν και να τις μετατρέπει σε επιχειρηματικές ιδέες, συχνά παίρνοντας ρίσκα. Αυτά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών σε όλο τον κόσμο. Παρόλ’ αυτά οι νέοι που ζουν στην ύπαιθρο φαίνεται πως έχουν περιορισμένες ευκαιρίες τόσο για κοινωνική όσο και επαγγελματική εξέλιξη. Για αυτό το λόγο το  “EYE in Rural- Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο”  αποσκοπεί στο να βελτιώσει και να ενισχύσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές των νέων σε θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την καινοτομία με άμεσο αποτέλεσμα την ανάπτυξη και των ίδιων των περιοχών.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ διάφορων οργανισμών για την παροχή νέων προοπτικών στη νεανική εργασία από εργαζόμενους, συμβούλους και εκπαιδευτές.

Σχετικό Άρθρο:  Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα στη Βαρσοβία

Στις βασικές δραστηριότητες του έργου προβλέπεται τόσο η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίου όσο και η εκπαίδευση των νέων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα https://eye-project.eu/

Καλές Πρακτικές από Νέους Επιχειρηματίες

Related Posts