Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ημερίδα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και εναλλακτικοί τρόποι προσέλκυσης στην εργασία

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ως κέντρο αριστείας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, διοργανώνει ημερίδα επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Βασικός στόχος της ημερίδας είναι να παράσχει στους νέους κίνητρα και να τους ενθαρρύνει να επανενταχθούν στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, αλλά και να αναπτύξει τις επιχειρηματικές ικανότητες των νέων, σε χώρες της Ευρώπης όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 με τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και εναλλακτικοί τρόποι προσέλκυσης στην εργασία» θα συμμετάσχουν συνεργάτες του Ινστιτούτου καθώς και τα άτομα που πήραν μέρος στην εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 4 μηνών που πραγματοποιήθηκε και θα παρουσιάσουν τους επιχειρηματικούς καμβάδες αναλύοντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή ιδεών και συζήτηση με σκοπό την παροχή βοήθειας και γνώσεων στους νέους που δραστηριοποιούνται τόσο στην πόλη της Λάρισας, αλλά και γενικά στις Ευρωπαϊκές χώρες. Τα θέματα που θα αναλυθούν είναι η παροχή ευκαιριών στους νέους όσον αφορά την εργασία μέσω της προσωπικής ανάπτυξης, της δημιουργικής σκέψης και της ανακάλυψης νέων ευκαιριών μέσω της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθώς και των σχετικών μεθόδων και των απαραίτητων εργαλείων για το σκοπό αυτό.

Σχετικό Άρθρο:  Έρευνα σε Νέους - Εντοπισμός των δεξιοτήτων, εμποδίων και αναγκών των νέων για την εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, στις 10:00 π.μ., στο ΤΕΙ Λάρισας (κεντρικό αμφιθέατρο) και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ημερίδα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και εναλλακτικοί τρόποι προσέλκυσης στην εργασία

Related Posts