Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

HOSTCOMPASS: Interior design & branding for hospitality venues

Η ΗOSTCOMPASS προφέρει 6 υπηρεσίες, τις : SIMPLE, DECO, HOLISTIC, ΒΑSIC, ELEGANT και PREMIUM οι οποίες καλύπτουν την μελέτη, την ανακαίνιση, τη διακόσμηση και την τροφοδοσία εξοπλισμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για τα καταλύματα φιλοξενίας και τα μικρά ξενοδοχεία.

Σε ποιούς απευθύνεστε και τι όφελος μπορούν να έχουν?

Η υπηρεσία HOSTCOMPASS είναι μία tailor made υπηρεσία για τους Ελλήνες ξενοδόχους, τους Ελλήνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ή επενδυτές ακινήτων σύντομης ενοικίασης (short term rentals), οι οποίοι επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την ακίνητη περιουσία τους και να εκσυγχονίσουν την κτηριακή υποδομή για να αυξήσουν την κερδοφορία της επιχείρησής τους, συνδυάζοντας το design με τη δημιουργία μίας ενιαίας εταιρικής ταυτότητας (branding).

Που βασίζεται η επιτυχία της ιδέας της επιχείρησης?

Πρόκειται για μία ευέλικτη υπηρεσία σε προϊοντική μορφή με προϋπολογισμένο κόστος και χρόνο υλοποίησης, που γεννήθηκε από τις ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου, καλύπτοντας ποικιλλία έργων από μία μελέτη έως μία υπηρεσία με -το-κλειδί-στο χέρι.

Λίγα λόγια για εσάς…

Linkedin Profile: https://www.linkedin.com/in/evangeliapapadimitriou/

Που μπορεί κανείς να σας βρεί?

Website: www.hostcompass.net
Facebook: hostcompass

HOSTCOMPASS: Interior design & branding for hospitality venues

Related Posts