Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Horizon 2020: Ένα ανεκτίμητο ερευνητικό πρόγραμμα

Η υλοποίηση του 8ου σε σειρά ‘’Προγράμματος στα πλαίσια της Έρευνας και της καινοτομίας’’ Horizon 2020, έχει ανακοινωθεί από τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2014-2020. Το συγκεκριμένο είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό  πρόγραμμα μέχρι και σήμερα, με διάρκεια 7 ετών και χρηματοδότηση 80 δισεκατομμυρίων ευρώ (και επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις σε κάποιες περιπτώσεις).

Horizon 2020 και η διεθνής κοινωνία

Το πρόγραμμα Horizon 2020 έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην διεθνή κοινωνία. Υπόσχεται ανακαλύψεις, καινοτομίες και πρωτοπορίες και όλα αυτά μέσω της υλοποίησης ιδεών που θα βγουν από το εργαστήριο και θα μπουν στην αγορά.

Όντας εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς της οικονομική ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, το Horizon 2020 χαίρει της εύνοιας των ευρωπαίων ηγετών οι οποίοι στηρίζουν την έρευνα και τις επενδύσεις για το καλό του μέλλοντος της Ευρώπης.

Ως παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης μέσω του Horizon 2020 μπορούμε να πάρουμε το πρόγραμμα LIverur. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε 22 χώρες. Στόχος του η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,  η αύξηση της παραγωγής και η μείωση της ανεργίας σε αγροτικές περιοχές.

Σχετικό Άρθρο:  Εκπαίδευση στην συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Horizon 2020

Υποβάλλοντας μια πρόταση Horizon 2020

Χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις πάνω στο τρόπο με τον οποίο γράφονται οι προτάσεις ενός προγράμματος Horizon 2020 ακόμη και η προσπάθεια μερικές φορές είναι άσκοπη. Ταυτόχρονα ακόμη και να έχετε τις γνώσεις, εάν οργανισμός σας δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής ένωσης η πρόταση δεν πρόκειται να εγκριθεί. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στον ίδιο τον οδηγό του προγράμματος.

Το Horizon 2020 είναι μια εξαίρετη ευκαιρία για την διεξαγωγή έρευνας από οργανισμούς που θέλουν να φέρουν την καινοτομίας. Εάν πιστεύεται ότι η ιδέα σας είναι αρκετά καινοτόμα και αξίζει να αφιερωθεί χρόνος για να υλοποιηθεί, μπορείτε να αναπτύξετε  την πρόταση σας για να χρηματοδοτηθεί μέσω του Horizon 2020. Έτσι θα βοηθήσετε τον κόσμο να γίνει καλύτερος και να βελτιωθεί βήμα προς βήμα.

Horizon 2020: Ένα ανεκτίμητο ερευνητικό πρόγραμμα

Related Posts