Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Γίνε Πιστοποιημένος Εθελοντής

Ο εθελοντισμός αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια ανεκτίμητη συνεισφορά στην κοινωνία. Είναι σημαντικός αρωγός της ατέρμονης ανάπτυξης που συμβάλλει τόσο στο κοινωνικό όσο και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ενώ ακόμα προσφέρει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη. Μέσω του εθελοντισμού, επιτυγχάνεται η απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων ενώ παράλληλα ενισχύεται η απασχολησιμότητα των εθελοντών. Για αυτό το λόγο η σημασία του έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή ένωση και τις δράσεις της.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπ’ όψη, η Ελλάδα μέσω του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και άλλες 6 χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) ένωσαν τις δυνάμεις τους υπό το πρίσμα του προγράμματος Erasmus+, δημιουργώντας το πρόγραμμα Πιστοποίησης του Εθελοντισμού της Νεολαίας ή αλλιώς “Youth voluntEering Certification” (YECh). Μέσω του εν λόγω προγράμματος επιχειρείται η ενθάρρυνση της ένταξης, η ενεργός συμμετοχή των νέων καθώς και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους, με τη θέσπιση ενός Πιστοποιητικού Εθελοντικής Εργασίας. Το σχέδιο αυτό αφορά στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) για την επικύρωση της γνώσης, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων εθελοντών αλλά και των νέων εργαζομένων.

Στο πλαίσιο του πρώτου παραδοτέου αναπτύχθηκε ένας Πίνακας Δεξιοτήτων (Matrix Competency) . Κάθε μια από τις δεξιότητες που παρατίθενται σε αυτόν αντιπροσωπεύουν και μια ενότητα, η οποία με τη σειρά της έχει τα δικά της μαθησιακά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με το ECVET είναι η «Γνώση», οι «Ικανότητες» και οι «Δεξιότητες». Τα προφίλ που αναπτύχθηκαν προσαρμόστηκαν στον πληθυσμό της κάθε συμμετέχουσας χώρας αλλά και στις συνθήκες τους.

Σχετικό Άρθρο:  Γιατί είναι σημαντική η Eπιχειρηματική Eκπαίδευση στο Σχολείο;

Οι 7 εμπλεκόμενοι οργανισμοί υπέβαλαν ερωτηματολόγια σε 157 άτομα, κυρίως ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών, προκειμένου να μάθουν για την άποψή τους σχετικά με την εθελοντική εργασία και τις ανάγκες κατάρτισης που εντόπισαν και αντιμετώπισαν ως εθελοντές. Επιπλέον, αναπτύχθηκε το Περίγραμμα ενός Πιστοποιημένου Εθελοντή (Οutline of a qualified Volunteer Worker), το οποίο στοχεύει στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης, όπως προκύπτουν από διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας έκανε μια, σε βάθος, έρευνα στο νομικό πλαίσιο που ορίζει τον εθελοντισμό και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα, το προφίλ του εθελοντή καθώς και την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στη χώρα. Ένα άλλο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε στην εθνική και διεθνή βιβλιογραφία. Στόχος αυτού του τμήματος της έρευνας ήταν να εντοπίσει τα κενά γνώσης που υπάρχουν στον τριτογενή τομέα, καθώς και τις ικανότητες που χρειάζονται οι εθελοντές για να είναι επιτυχημένοι. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας  μέσω των σχετικών ερωτηματολογίων, επιχείρησε να καθορίσει τις ικανότητες που θεωρούν σημαντικές οι Έλληνες εθελοντικά εργαζόμενοι, προκειμένου να είναι επιτυχημένοι στον τριτογενή τομέα.

Σχετικό Άρθρο:  Εκπαίδευση με θέμα την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων

Τα γενικά ευρήματα της έρευνας, φανέρωσαν ότι υπάρχει μια σχετικά ομοιογενής θέαση των γενικών δεξιοτήτων και της αντίληψης περί εθελοντισμού. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν σημαντικό να δουλεύουν σε οργανισμούς που προωθούν την εθελοντική εργασία καθώς επίσης νιώθουν πως συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξη της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, χαρακτήρισαν ως σημαντική την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσης που αποκτούν μέσω του εθελοντισμού, όπως αυτή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την σύμπλευση με τη δεοντολογία του χώρου, καθώς και της θετικής συνέπειας που έχει η εργασία σε ομάδες στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Όπως είναι εμφανές από τα προαναφερθέντα, δόθηκε έμφαση ως επί το πλείστον στη σημασία των εθελοντικών οργανισμών ως φορείς και χώρους συνάθροισης και ανθρώπινης εξέλιξης.

Παρόλ’ αυτά, η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών, η γλωσσομάθεια, οι σχεδιαστικές ικανότητες καθώς επίσης οι δεξιότητες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, τονίστηκαν ως δευτερευούσης σημασίας από τους ερωτηθέντες. Αυτό πιθανότατα προκύπτει από το γεγονός ότι οι εθελοντές συμμετέχοντες είναι νέοι χωρίς διαχειριστική δράση στους οργανισμούς αλλά με διεκπεραιωτικούς ρόλους, επομένως για αυτό δεν αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό την αξία των παραπάνω δεξιοτήτων.

Το μέλλον του προγράμματος είναι πολλά υποσχόμενο. Μείνετε συντονισμένοι για τις ενημερώσεις τόσο στο site του προγράμματος όσο και του Ινστιτούτου Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.

Για να διαβάσετε ενδελεχώς για τον πίνακα δεξιοτήτων στα αγγλικά κάντε click εδώ.

Για να διαβάσετε ενδελεχώς για το Προφίλ του Ευρωπαίου Εθελοντή και να δείτε τα στατιστικά γραφήματα κάντε click εδώ.

Γίνε Πιστοποιημένος Εθελοντής

Related Posts