Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Γιατί είναι σημαντική η Eπιχειρηματική Eκπαίδευση στο Σχολείο;

Γιατί είναι σημαντική η επιχειρηματική εκπαίδευση; Είναι ενσωματωμένη στα αναλυτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών χωρών; Τι είδους στρατηγικές έχουν δημιουργηθεί; Ποια είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών; Η νέα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για την επιχειρηματική εκπαίδευση εστιάζει σε αυτά τα καίρια ερωτήματα.

Η ανάπτυξη και προαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους μείζονες στόχους της πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών. Πράγματι, η υψηλή ανεργία των νέων, η οικονομική κρίση και οι ραγδαίες αλλαγές που σχετίζονται με τη σύνθετη οικονομία και κοινωνία της γνώσης, καθιστούν ουσιώδεις τις εγκάρσιες δεξιότητες, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, όχι μόνο για τη διαμόρφωση του τρόπου σκέψης των νέων, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της γνώσης και των νοοτροπιών που είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της αντίληψης για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Ωστόσο, αν και κάποιες χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση, άλλες χώρες βρίσκονται μόλις στην αρχή.

Σχετικό Άρθρο:  Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ευρώπη του Σήμερα

Μετά την έκθεση που εκπόνησε το Δίκτυο Ευρυδίκη το 2012 με θέμα την επιχειρηματική εκπαίδευση ( 1 ), αυτή η νέα ανάλυση αποτυπώνει τις τελευταίες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρέχει πιο επικαιροποιημένες και ενδελεχείς πληροφορίες για στρατηγικές, αναλυτικά προγράμματα και μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ επίσης καλύπτει νέα θέματα όπως είναι τα χρηματοδοτικά προγράμματα και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η έκθεση επικεντρώνεται στην πρωτοβάθμια, κατώτερη και γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη σχολική αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑΕΕΚ). Περιλαμβάνει πληροφορίες για το έτος 2014/15 από 33 χώρες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Ευρυδίκη. Επιπλέον, τα εθνικά ενημερωτικά δελτία σκιαγραφούν την επιχειρηματική εκπαίδευση σε κάθε χώρα.

Στα πλαίσια της έκθεσης, ο ορισμός της επιχειρηματικής εκπαίδευσης αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του τρόπου σκέψης των εκπαιδευομένων ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν δημιουργικές ιδέες σε επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για μια βασική ικανότητα για όλους τους εκπαιδευόμενους η οποία προάγει την προσωπική ανέλιξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα.

Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Novo Mesto της Σλοβενίας από το ΙΝΑΝΕΠ

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο συνοψίζονται μερικά από τα κύρια ευρήματα της έκθεσης.

Κατεβάστε εδώ!

Δημοσιεύτηκε στο Eu Bookshop.

Γιατί είναι σημαντική η Eπιχειρηματική Eκπαίδευση στο Σχολείο;

Related Posts