Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) για νεοφυείς επιχειρηματίες σε coworking spaces

Ποιο άτομο είναι το ιδανικό για να ξεκινήσει ένα συνεργατικό χώρο εργασίας(coworking space)? Είναι διαφορετικός από έναν κοινό επιχειρηματία?

Ενώ στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τους συνεργατικούς χώρους, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας ορισμός για τους νεοφυή συνεργατικούς χώρους, όπως και κατάλληλοι ορισμοί για τους ιδρυτές και διαχειριστές των χώρων αυτών. Τις τελευταίες δεκαετίες, η ιδέα των συνεργατικών χώρων γίνεται όλο και πιο γνωστή, και μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ενεργή κοινότητα στην οποία δημιουργούνται ευκαιρίες και συνεργασίες. Ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν οι άνθρωποι, η δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου εργασίας δεν σημαίνει μόνο μείωση του κόστους λειτουργίας ενός γραφείου, αλλά θεμελίωση ευκαιριών και σχέσεων σχετικά με την εργασία.

Άρα, ένας νεοφυής επιχειρηματίας συνεργατικού χώρου πρέπει να είναι πάνω από όλα ένας «εγγυητής» της αίσθησης της κοινότητας σε ένα συνεργατικό χώρο, να σκέφτεται για το πως θα δημιουργηθούν νέες σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων ή / και μεταξύ των συναδέλφων και της τοπικής κοινότητας.

Ωστόσο, ένας επιχειρηματίας νεοφυούς επιχειρηματικού χώρου πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προκλήσεων, από τα διοικητικά θέματα, την επικοινωνία ,το νομικό πλαίσιο μέχρι και την διαχείριση εκδηλώσεων. Ένας νεοφυής επιχειρηματίας συνεργατικού χώρου πρέπει πρώτα από όλα να γνωρίζει πώς ο χώρος θα είναι βιώσιμος, πώς να αντιμετωπίσει όλες τις νομικο-οικονομικές πτυχές για την εκκίνησή του space και ότι χρειάζεται για τη διαχείρισή του.

Σχετικό Άρθρο:  «Η νεολαία που καινοτομεί» – Με επιτυχία η εκδήλωση για τη διατροφική καινοτομία στη Λάρισα

Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι ένας επιχειρηματίας συνεργατικού χώρου, πρέπει να είναι ένα ενεργητικό και πολυτάλαντο άτομο, με αίσθηση πρωτοβουλίας. Συνεπώς, πρέπει να έχει μια βαθιά γνώση της τρέχουσας κατάστασης και των τάσεων στο τοπικό περιβάλλον, και ικανότητα να κατανοήσει τις ανάγκες των τοπικών ανθρώπων και εταιρειών.

Στα πλαίσια του προγράμματος “Youth Re-working Rural”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, δημιουργήθηκε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, πιστοποίησης δεξιοτήτων, που θα καλύπτει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και επίσης θα πιστοποιεί τα προσόντα που αποκτούνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, για το ευρέως διαδεδομένο επάγγελμα του νεοφυή επιχειρηματία συνεργατικού χώρου.

Στο πλαίσιο του έργου οι εταίροι αρχικά ανέλυσαν σε εθνικό επίπεδο το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων όπως και τα στοιχεία της κατάρτισης και εκπαίδευσης στις χώρες τους.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EΠΠ) χρησιμεύει ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση διαφορετικών επιπέδων προσόντων στα διάφορα συστήματα και προώθησης τόσο της διά βίου μάθησης όσο και των ίσων ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης, καθώς και στην περαιτέρω ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, σεβόμενο παράλληλα την πλούσια ποικιλομορφία των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.

Σχετικό Άρθρο:  Η εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα σε Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EΠΠ) που έχει δημιουργηθεί με βάση τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με το τι γνωρίζει, τι κατανοεί και τι είναι ικανός να αναπτύξει ο μαθητευόμενος.

Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα βασίστηκαν στους ακόλουθους τομείς μάθησης:

  • Ιδέες και Ευκαιρίες
  • Πηγές
  • Δράση (στην πράξη)
  • Εφαρμογή της γνώσης

Μπορείτε να βρείτε το EQF για έναν νεοφυή επιχειρηματία coworking space εδώ!

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) για νεοφυείς επιχειρηματίες σε coworking spaces

Related Posts