Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εσωτερική εταιρική επικοινωνία: Διαμορφώστε την τώρα, αξιοποιώντας τον καμβά οργάνωσης!

Η εφαρμογή σωστής εταιρικής επικοινωνίας διασφαλίζει τη συνεννόηση εντός αυτής και αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική εξωτερική της επικοινωνία.

Αρχικά, θα πρέπει να τη διακρίνουμε σε τυπική και άτυπη. Έτσι, η τυπική ακολουθεί τα ιεραρχικά κανάλια και η άτυπη όχι. Για την καλύτερη οργάνωση της τυπικής εσωτερικής εταιρικής επικοινωνίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα ακόλουθα:

1ο. Οι συνήθεις μορφές που συναντάμε είναι:

 • Καθοδική: από πάνω προς τα κάτω
 • Ανοδική: από κάτω προς τα πάνω
 • Οριζόντια: ανάμεσα σε άτομα του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου
 • Διαγώνια: ανάμεσα σε άτομα ανεξαρτήτου θέσεως ή βαθμού

2ο. Οι μέθοδοι για την επίτευξή της είναι:

 • Προφορική επικοινωνία
 • Γραπτή επικοινωνία
 • Επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (βίντεο, σύμπακτος δίσκος – usb για την αποθήκευση δεδομένων, εικόνες, κοινωνικά δίκτυα, άρθρα εφημερίδων, περιεχόμενο ερευνών, εφαρμογές για έξυπνα κινητά)

3ο. Οι στόχοι της εσωτερικής επικοινωνίας κυρίως είναι:

 • Ενημέρωση για την εμπλοκή των εργαζομένων, τους στόχους και τα καθήκοντά τους
 • Ανύψωση του ηθικού και ενίσχυση της καλής πίστης
 • Ενδυνάμωση της ταυτότητας, κουλτούρας, οράματος και αξιών της εταιρίας
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων με σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεων και των ιδεών τους
 • Διαμόρφωση διαδικασιών, στάσεων και συμπεριφορών για αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Βελτίωση του οργανωσιακού κλίματος και παρακίνηση
 • Εγκαθίδρυση, ενίσχυση και βελτίωση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας
 • Αλληλοκατανόηση
 • Συμπεριφορά εργαζομένων
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τομέων
 • Ανατροφοδότηση απόδοσης και εργασιακής εξέλιξης εργαζομένων
 • Απόδοση εταιρίας (πρόοδος εταιρίας σε σχέση με το πλάνο και θέση της ως προς τους ανταγωνιστές, μετρήσεις)
Σχετικό Άρθρο:  Εξειδικευμένες Λύσεις Για Την Μαθητεία

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε να διαμορφώσουμε τους στόχους μας με κριτήρια S.M.A.R.T (Specific = συγκεκριμένος, Measurable = μετρήσιμος, Attainable = εφικτός, Realistic = ρεαλιστικός, Timely = χρονικά προσδιορισμένος)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος της εσωτερικής επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η διοίκηση οφείλει να έχει πλήρη αντίληψη της κατάστασης, προκειμένου να μπορεί να επιληφθεί αμέσως, σε περιπτώσεις που απαιτούνται διορθώσεις για πράξεις ή παραλήψεις στελεχών. Άλλωστε, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Η άμεση ανατροφοδότηση μέσω ενός αντικειμενικού, εμπιστευτικού και ανώνυμου μηχανισμού μπορεί να προβεί ιδιαίτερα παραγωγικός.

4ο. Τα χαρακτηριστικά της καλής εσωτερικής επικοινωνίας είναι:

 • Κατανοητή / Ξεκάθαρη
 • Αξιόπιστη
 • Σύντομη
 • Κατάλληλη
 • Δομημένη
 • Διακινείται στον κατάλληλο χρόνο

5ο. Εργαλεία ενθάρρυνσης- υποστήριξης της καλής επικοινωνίας:

 • Συναντήσεις ομάδων
 • Κουτί προτάσεων
 • Άλλα (ερωτηματολόγια εργαζομένων, συμβούλια, συναντήσεις, συνεντεύξεις, ανοιχτές πόρτες, αξιοποίηση των εταιρικών μέσων μεταφοράς από και προς την εργασία κ.α)
 • Συζητήσεις εντός του ηλεκτρονικού εσωτερικού εταιρικού δικτύου (intranet)
 • Δια ζώσης ανοιχτές συζητήσεις με υψηλά στην ιεραρχία στελέχη, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και άμεσης απάντησή τους
 • Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιοποίηση του χρόνου λήψης γευμάτων
 • Αναγνώριση και εορτασμός επιδόσεων ομάδων και ατόμων (εβδομάδα αριστείας)
 • Μηνιαίες συναντήσεις όλου του προσωπικού
 • Κυκλική εβδομαδιαία επικαιροποίηση παλαιών αποφάσεων, διαδικασιών και μεθόδων
 • Ίση προσοχή στην επικοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς
 • Άμεση και έγκαιρη παρουσίαση εφαρμοζόμενων στρατηγικών
 • Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας με συγκεκριμένο θέμα, σκοπό, συχνότητα/ διάρκεια, επικοινωνία με ομάδες στόχο ή ενδιαφερόμενους και μέθοδο επικοινωνίας
Σχετικό Άρθρο:  Παρουσίαση του σχεδίου StartApp σε ημερίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας

Η σωστή διαμόρφωση της εσωτερικής επικοινωνίας θα συντελέσει στην αποδοτική λειτουργίας της εταιρίας. Μην περιμένετε. Διαμορφώστε την τώρααξιοποιώντας τον καμβά οργάνωσης τυπικής εσωτερικής επικοινωνίας που βλέπετε παρακάτω (δεξί κλικ -> Αποθήκευση ως):

BIC_Canvas_Ver1_Mantikos.jpg?mtime=20190316131122#asset:117833

Δημοσιεύτηκε στο: www.epixeiro.gr

Εσωτερική εταιρική επικοινωνία: Διαμορφώστε την τώρα, αξιοποιώντας τον καμβά οργάνωσης!

Related Posts