Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει εργαλεία για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου StartApp – Starting with Apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση”, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου σχεδιάζει την έκδοση αναλυτικού οδηγού για την επιτυχή πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση.

Ο οδηγός αυτός θα περιλαμβάνει μια πληθώρα εργαλείων τα οποία μπορούν να αφομοιώσουν επιχειρήσεις ώστε να εφαρμόσουν μια επιτυχημένη στρατηγική προσλήψεων εκπαιδευόμενων. Τα εργαλεία θα καλύπτουν και τους πέντε πυλώνες που διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα προσλήψεων:

  • Σχεδιασμός
  • Προσέλκυση
  • Επιλογή
  • Ένταξη
  • Αφομοίωση

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτού του οδηγού ήταν και το αντικείμενο εργασιών των εταίρων του έργου κατά την διάρκεια της τέταρτης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Βαρσοβία, Πολωνία στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2015. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του καθόρισαν το πλαίσιο σχεδιασμού, την μεθοδολογία καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του οδηγού.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σχεδιάζει εργαλεία για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση

Related Posts