by Institute of Entrepreneurship Development iED

HELIOS Έρευνα για τη Μπλε και Κυκλική Οικονομία

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ερευνά το θέμα της Μπλε και Κυκλικής Οικονομίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HELIOS – Enhacing the social inclusion of NEETs. Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε αυτήν την ερευνητική δράση μας με μορφή ερωτηματολογίου, της οποίας ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνά τα είκοσι (20) λεπτά.

HELIOS: Πρόγραμμα Κατά της Κοινωνικής Αποξένωσης

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο να συμπεριληφθούν κοινωνικά άτομα χωρίς εργασία ή εκπαίδευση ή ακόμα και επαγγελματική εκπαίδευση. Με πυρήνα τον συνδυασμό της Μπλε Οικονομίας και την Κυκλικής, και τις νέες δυνατότητες που διαβιβάζουν ως οικονομικά μοντέλα, θα δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που θα αντιστοιχεί και στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι ένα πρόγραμμα που σκοπεύει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία, με καινοτόμα οικονομικά μοντέλα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείται να επικεφτείτε την επίσημη σελίδα του HELIOS.

Δίνοντας Συνοπτικούς Ορισμούς για την Μπλε και Κυκλική Οικονομία

Η μπλε οικονομία, είναι προέκταση της πράσινης οικονομίας, και είναι κατευθυνόμενη με στόχο την θαλάσσια και ναυτιλιακή ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο που υποστηρίζει την καινοτομία μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων, με μακροπρόθεσμο στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συμπληρωματικά, η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται χωρίς απόβλητα.

Η κυκλική οικονομία αποτελεί συχνό φαινόμενο πλέον, με παραδείγματα ολοένα και πιο ορατά στο οικονομικό «τοπίο». Πρόκειται για ένα οικονομικό σύστημα, όπου τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται στο έπακρο της χρησιμότητας τους, ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα απόβλητα.

Στόχος της Έρευνας που Διεξάγεται

Η παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό να χαρτογραφήσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, στον νομό της Λάρισας. Μέσω αυτής της μελέτης θα προσδιορίστεί το προφίλ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με ότι αυτό συμπεριλαμβάνει. Επιπλέον, θα προσδιοριστεί το ποσοστό των επιχειρήσεων που είναι ενεργές στους τομείς αυτούς.

Σε Ποιούς Πληθυσμούς Απευθύνεται

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μπλε και Κυκλικής Οικονομίας, καθώς επίσης και στον τομέα της Γεωργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες να έχουν ως έδρα τον νομό Λάρισας.

Η συμμετοχή σας είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση αυτού του στόχου που έχουμε θέσει.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλούμαι πατήστε εδώ.

Τελευταία Νέα

Accessibility: 5 Συχνά Λάθη στην Ιστοσελίδα...

του Στέλιου Αμπατζίδη  Τις τελευταίες δεκαετίες, το Διαδίκτυο έχει αποκτήσει δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου σχετίζονται με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Κατά πόσο όμως...

Niche Marketing και Ανάπτυξη Στρατηγικής

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου Μία τάση στην αγορά, την οποία επιλέγουν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις είναι αυτή του niche marketing. Ουσιαστικά, απευθύνονται σε ένα μικρό μέρος της αγοράς,...

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας BIG InternPrize στη Μάλτα:...

Το καλοκαίρι του 2022 το Erasmus+ έργο BIG InternPrize διοργάνωσε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μάλτα για φοιτητές από όλη την Ευρώπη με ενδιαφέρον για...

Τεχνητή Νοημοσύνη και Marketing

του Στέλιου Αμπατζίδη Ο κορωνοϊός είχε σημαντική επίδραση στον τομέα της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες,...

8 Tips για πιο Παραγωγική Εργασία

της Ελευθερίας Χασάπη Από τον Μαρξ ως παραγωγική ορίζεται η εργασία που παράγει αξίες χρήσης, δηλαδή η δραστηριότητα που οδηγεί στην παραγωγή χρήσιμων πραγμάτων. Μόνο από τον ορισμό της παραγωγικής εργασίας γίνεται...