Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των νέων πάνω στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών

Η πρόοδος όσον αφορά την ανθρώπινη ανάπτυξη είναι άνιση και εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις: πολλοί νέοι υφίστανται διακρίσεις, περιορισμένη πολιτική ένταξη, υψηλά επίπεδα φτώχειας, περιορισμένη πρόσβαση στα συστήματα υγείας, λιγότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και μη αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων των μη βιώσιμων μοντέλων λόγω της περιθωριοποίησης. Έρχονται αντιμέτωποι με την ανισότητα λόγω οικονομικών κρίσεων και  μέτρων λιτότητας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «Empower – learn – led – Expand: YOUth4SDGs changing the rules transforming our world» του προγράμματος Erasmus+. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οργανώσεις από 5 διαφορετικές χώρες – Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία και Ελλάδα. Κύριος σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής και της συνεργασίας των νέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις τρεις χερσονήσους της Νότιας Ευρώπης μέσω: της ενδυνάμωσης της νεολαίας, προωθώντας την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και οικοδομώντας ανθεκτικές κοινότητες και έθνη.

Με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την επίτευξη του κύριου στόχου, πραγματοποιείται μια έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των νέων πάνω στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Σχετικό Άρθρο:  Ενημερώθειτε για τις δράσεις του ΙΝΑΝΕΠ για την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, καλεί νέους έως 30 ετών να συμμετάσχουν στην έρευνα που πραγματοποιείται. Όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την επίτευξη του κύριου στόχου του.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ώστε να συμβάλλετε και εσείς με τις απαντήσεις σας στην έρευνα και βοηθήστε μας να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των νέων πάνω στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών

Related Posts