Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανάπτυξη Mobile Game

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “m-Game: MOOCs for Mobile Game Development Programm” πραγματοποιείται έρευνα, η οποία στοχεύει να συλλέξει πληροφορίες και απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανάπτυξη mobile game, σε τέσσερις χώρες. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των αναγκών που υπάρχουν στο χώρο κατάρτισης ως προς την ανάπτυξη mobile game. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Educators or Trainers on Mobile Game Development, Mobile Game Developers, Marketing Professionals in Mobile Game Industry.

To έργο  “m-Game: MOOCs for Mobile Game Development Programm” στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους 4 οργανισμούς και πανεπιστήμια από την Ιταλία, την Τουρκία, και την Ισπανία, στοχεύει στην ανάπτυξη 15 MOOCs για την ανάπτυξη παιχνιδιών για κινητά.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Σχετικό Άρθρο:  Η εκπαίδευση αλλιώς - Το QS Top Universities καινοτομεί αξιολογώντας τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου

Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ!

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε 10 λεπτά. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της έρευνας είναι 30/08/2019.Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας, θα παραμείνουν ανώνυμα και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.

Έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανάπτυξη Mobile Game

Related Posts