Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα με στόχο την συλλογή στοιχείων για την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PERSONPromoting Employability, Retraining, Social kills of NEETS   στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και την ενίσχυση των ευκαιριών τους σε προσωπικό καθώς και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η έρευνα αυτή έχει  στόχο  να συλλέξει στοιχεία για την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs).

H έρευνα απευθύνεται σε νέους 15-25 ετών που αυτή την περίοδο δεν έχουν κάποια έμμισθη εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν λαμβάνουν κάποια εκπαίδευση.

Εάν θέλετε να μας βοηθήσετε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την έρευνα μπορείτε να παρευρεθείτε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, στον χώρο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), Ηρώων Πολυτεχνείου 169, 4ος όροφος, 41223, Λάρισα, κατά την διάρκεια της ημέρας από τις 10:00 – 15:00 , για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή  θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα ώστε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα είναι βασισμένο στις πραγματικές σας ανάγκες.

Έρευνα με στόχο την συλλογή στοιχείων για την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Related Posts