Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες επιχειρηματιών και εργαζομένων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο Erasmus+ Pathways for Employ” διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) που απαιτούνται από οποιοδήποτε άτομο θέλει να γίνει επιχειρηματίας ή επιθυμεί να εργάζεται εξ’ αποστάσεως ανεξαρτήτου του τομέα δραστηριότητας και στις δύο περιπτώσεις.

Το έργο «Pathways4employ» έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης και αναγνώρισης των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα περιλαμβάνει open budges που θα απευθύνονται είτε σε κάποιον επιχειρηματία, είτε σε άτομα που δουλεύουν εξ’ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η έρευνα που πραγματοποιείται θα βοηθήσει τους εταίρους του έργου για την ανάπτυξη του προφίλ ικανοτήτων του επιχειρηματία και του ατόμου που εργάζεται από απόσταση  προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω link (ανάλογα με τη δραστηριότητά σας) και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (μέσος χρόνος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: 10-15 λεπτά/ γλώσσα ερωτηματολογίων: αγγλικά).

Έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες επιχειρηματιών και εργαζομένων

Related Posts