Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες στον επαγγελματικό χώρο

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας αλλά και ταυτόχρονα ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την διατήρηση μιας ήδη υπάρχουσας.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “MOVE UP- Ενισχύοντας τις Κοινωνικές Δεξιότητες των Ενηλίκων, για Καλύτερη Απασχολησιμότητα και Μεγαλύτερη Επιτυχία στην Εργασία”, δημιουργήσαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μας βοηθήσει στην περαιτέρω αναγνώριση κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαία στα διάφορα επαγγέλματα.

Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, θα συμβάλετε και εσείς έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εργαλεία που θα μπορούν να εκπαιδεύσουν όλες και όλους τις/τους εργαζόμενες/ους  για την βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, εργαλεία που θα είναι δωρεάν και προσβάσιμα  σε όλες και όλους, οποιαδήποτε στιγμή!

Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη και ο χρόνος που θα διαθέσετε είναι το πολύ 5 λεπτά!

Ερωτηματολόγιο: https://goo.gl/forms/iIYe6W2bl60nnHf73

Ευχαριστούμε πολύ!

Έρευνα για τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες στον επαγγελματικό χώρο

Related Posts