Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για την χαρτογράφηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους εθελοντές και τους νέους εργαζόμενους στην χώρα μας και δημιουργία του προφίλ των Ελλήνων εθελοντών

Ως μη-τυπική και ανεπίσημη εμπειρία μάθησης, ο εθελοντισμός προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες σε εκείνους που αποκλείονται από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στους μακροχρόνια άνεργους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή της για την προώθηση της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία, οι εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν μια πολύτιμη εμπειρία μη-τυπικής μάθησης που επιτρέπει στους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες και να διευκολύνουν τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Η σημασία του εθελοντισμού αναγνωρίζεται εδώ και καιρό από την ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη συστηματικής και διαρθρωμένης προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τον εθελοντισμό και την αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «Youth Volunteering Certification – Yech» του προγράμματος Erasmus+. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οργανώσεις από 7 διαφορετικές χώρες – Γερμανία, Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριος σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ένταξης, η ενεργός συμμετοχή των νέων και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων με την καθιέρωση πιστοποιητικού εθελοντικής εργασίας.

Σχετικό Άρθρο:  Leadership Team Coaching: Αύξηστε την απόδοσης της ομάδας σας

Με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την επίτευξη του κύριου στόχου, πραγματοποιείται μια έρευνα για την χαρτογράφηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τους εθελοντές και τους νέους εργαζόμενους, καθώς και την δημιουργία του προφίλ των Ελλήνων εθελοντών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, καλεί εθελοντές, νέους, οργανώσεις νέων, μέλη του προσωπικού ΜΚΟ, εκπαιδευτές και κοινωνικούς λειτουργούς να συμμετάσχουν στην έρευνα που πραγματοποιείται. Όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την επίτευξη του κύριου στόχου του.

Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο και να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2Uu2Hin

Έρευνα για την χαρτογράφηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους εθελοντές και τους νέους εργαζόμενους στην χώρα μας και δημιουργία του προφίλ των Ελλήνων εθελοντών

Related Posts