Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στους νέους

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “YOU. A.C.E.! – Innovating Youth Work to Foster Youth Active Citizenship, (Social) Entrepreneurship and (Self-) Employability” πραγματοποιείται πανευρωπαϊκή έρευνα, η οποία στοχεύει να συλλέξει στοιχεία για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα των νέων, καθώς και για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στους νέους. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε νέους 18-34 ετών που αυτή την περίοδο δεν έχουν κάποια έμμισθη εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν λαμβάνουν κάποια εκπαίδευση.

To έργο “YOU. A.C.E.!” στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους 4 οργανισμούς και πανεπιστήμια από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λιθουανία και την Πολωνία, στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νέων και των ευκαιριών τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ!

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε 15-20 λεπτά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας, θα παραμείνουν ανώνυμα και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.

Έρευνα για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στους νέους

Related Posts