Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

‘Ερευνα για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στους νέους μέσω των co-working spaces

Τα co-working spaces είναι το ιδανικό μέρος στο οποίο νέοι επιχειρηματίες μπορούν δημιουργήσουν ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνιών. Δεν είναι όμως το μόνο προνόμιο που παρέχουν τα co-working spaces, παρέχουν επίσης όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, είναι ιδανικοί χώροι για χαμηλού κόστους startups και νέες συνεργασίες κλπ.

Στα πλαίσια αυτής της λογικής, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξάγει έρευνα με σκοπό την αύξηση αλλά και την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στους νέους μέσω της ανασυγκρότησης και της αναδημιουργίας των co-working spaces. Η έρευνα θα διεξαχθεί ταυτοχρόνως και σε νέους των Ευρωπαϊκών χωρών της Νορβηγίας, Ισπανίας, Λετονίας, Σλοβενίας και Ιταλίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην ερευνά μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα!

Προβλεπόμενος χρόνος συμπλήρωσης λιγότερο από 10 λεπτά.

https://goo.gl/forms/vjEX3llbIKvAU5Df2

Με τη συμπλήρωση της φόρμας παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διεξάγει το Ινστιτούτο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.

Σας ευχαριστούμε!

‘Ερευνα για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στους νέους μέσω των co-working spaces

Related Posts