Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για την διερεύνηση των γνώσεων των νέων σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομική διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργουUp to Youth – Προώθηση των Ψηφιακών και Κοινωνικών Επιχειρηματιών του μέλλοντος, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξάγει έρευνα η οποία αφορά την διερεύνηση των γνώσεων των νέων σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομική διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων, για τον προσδιορισμό των στρατηγικών κατάρτισης. Σκοπός του έργου και ειδικότερα της έρευνας, είναι να ερευνήσει ποιες είναι οι γνώσεις των νέων γύρω από αυτές τις θεματολογίες και την εξοικείωση που έχουν με την ορολογία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η έρευνα επιδιώκει στην απόκτηση περισσοτέρων γνώσεων των νέων , μέσω του της δημιουργίας και του σχεδιασμού μιας μεθοδολογίας κατάρτισης (εκπαιδευτικό υλικό) με βάση τις ανάγκες που έχουν.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι πραγματικά σημαντική και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ: http://bit.ly/2V2PbOn

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε μόλις 10 λεπτά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Έρευνα για την διερεύνηση των γνώσεων των νέων σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομική διαχείριση κοινωνικών επιχειρήσεων

Related Posts