Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ευρώπη του Σήμερα

Το Ευρωπαϊκό έργο ‘’ProBM- Understanding and developing business models’’ στοχεύει να παρέχει μια κοινή συνεργασία για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ διαφόρων ειδών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιχειρηματικότητας. Το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης. σε συνεργασία πέντε αρμόδιων οργανισμών από διαφορετικές χώρες (Πολωνία, Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία).

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια συλλογή πληροφοριών (compendium) σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό οποιοσδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να έχει την δυνατότητα να το επισκεφτεί και να έχει πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό και πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια, το οποία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όπου κάθε νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να λάβει υπόψη του πριν ξεκινήσει κάποια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι μέθοδοι με τους οποίους το έργο θα επιτύχει τους στόχους του θα είναι ένας συνδυασμός μελετών περίπτωσης, ερωτηματολογίων και βιβλιογραφικής έρευνας τα οποία θα είναι η βάση για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών.

Σχετικό Άρθρο:  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί αρκετές δράσεις του έργου από τους οργανισμούς κάθε χώρας. Οι σημαντικότερες:

  • Διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας με θέμα τα επιχειρηματικά μοντέλα.
  • Κάθε οργανισμός ήρθε σε επαφή με τέσσερις επιχειρήσεις της δική του χώρας με σκοπό και κατέγραψε ως μελέτες περίπτωσης τη σχέση τους με τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ρογκάσκα Σλάτινα της Σλοβενίας στις 05-06/10/2017. Κατά την διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν το υλικό που έχει ήδη παραχθεί και να οργανώσουν τις επόμενες δράσεις του έργου. Το επόμενο βήμα που θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, είναι μια διακρατική έρευνα για την κατανόηση την ανάπτυξη των επιχειρηματικών μοντέλων, η οποία θα βασιστεί σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που αναπτύσσεται αυτό το διάστημα από τους εταίρους του έργου.

Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ευρώπη του Σήμερα

Related Posts