Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιτυχής υλοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταναστών/προσφύγων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 5ήμερη εκπαίδευση εκπαιδευτών των εκπροσώπων οργανισμών/χωρών:

  • Tuzla Halk Egitimi Merkezi (Τουρκία),
  • T.C Tuzla Kaymakamligi (Τουρκία),
  • Comune di Magenta (Ιταλία),
  • Terra Vera Association (Σλοβενία)
  • ACTIVITA (Πολωνία)

στα πλαίσια του έργου “LAND OF HOPE – Rebuilding the lives in the land of hope” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αριθμός προγράμματος: 2016-1-TR01-KA204-034246) .

Η εκπαίδευση βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο “Ψηφιακές Γνώσεις για την διδασκαλία των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου”, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος της δραστηριότητας ήταν  ο κάθε εκπαιδευτής να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές εκπαίδευσης που παρουσιάστηκαν, στο τοπικό πρόγραμμα εκμάθησης που θα διοργανώσει για τους πρόσφυγες.

Συνολικά συμμετείχαν 13 άτομα.

Συγκεκριμένα, ο κάθε εκπαιδευτής έλαβε γνώση πάνω σε βασικά θέματα πληροφορικής, και σε εργαλεία χρήσιμα κατά την εκπαίδευση. Η συμμετοχή του κάθε εκπαιδευτή ήταν ιδιαίτερα ενεργή, συνεπώς και δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο κλίμα με θετικά αποτελέσματα.

Ο επόμενος στόχος του έργου είναι η διοργάνωση και υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των πρόσφυγων στις προαναφερθέντος χώρες.

Επιτυχής υλοποίηση εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταναστών/προσφύγων

Related Posts