Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ιν. Αν. Επ.), εταίρος του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου Σεμινάριο Δικτύωσης με θέμα «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων». Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στον Μύλο του Παππά στη Λάρισα, είχε σκοπό αφενός τη γνωστοποίηση των στόχων του έργου και των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του, αλλά και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίο περιλάμβαναν αντιπροσώπους του Δήμου, μεταξύ των οποίων και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων κο Δημήτρη Δεληγιάννη, τοπικών οργανισμών αλλά και συνεργατών του Ινστιτούτου από την Τουρκία, τη Λετονία, την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Αλβανία.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες για την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες λόγω της αυξημένης προσέλευσης προσφύγων και μεταναστών, αλλά και δράσεις που υλοποιούνται για την άμεση και ομαλή κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»

Related Posts