Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ενεργή Ηλεκτρονική Μάθηση: Webinar- Βασισμένο σε Panel Συζητήσεων

Το webinar με έναν μόνο λέκτορα είναι η πιο συνηθισμένη μορφή webinar, λόγω του ότι η οργάνωση και η παράδοσή του είναι αρκετά απλή και ότι το κοινό είναι εξοικειωμένο με αυτήν την προσέγγιση.

Ωστόσο, πολλά  webinars με έναν μόνο λέκτορα τείνουν να είναι υπερ-διδακτικά, με επίκεντρο την παράδοση της παρουσίασης και με λιγότερη αφοσίωση στο κοινό. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μετατρέψετε το webinar σε μια πιο ελκυστική και συναρπαστική εμπειρία. Φέρνοντας τους προσκεκλημένους ομιλητές και σχεδιάζοντας το σεμινάριο σας με τη μορφή συζητήσεων σε ομάδες, το κοινό έχει τη δυνατότητα να ακούει διαφορετικές απόψεις και ιδέες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και να διεγείρεται, ώστε να συμμετέχει με ερωτήσεις και σχόλια. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία της συζήτησης του webinar panel σας.

Το πρώτο σχετίζεται με τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρίες στη ζωντανή ηλεκτρονική επικοινωνία εκ μέρους των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν την τεχνολογία των webinars, να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη συζήτηση, χωρίς να διακόπτουν το ρυθμό της συνεδρίας με τεχνικά λάθη. Δεύτερον, ο συντονιστής της συζήτησης στην ομάδα πρέπει να έχει εμπειρία σε αυτό το είδος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη συμμετοχή τόσο των μελών όσο και του κοινού.

Σχετικό Άρθρο:  Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τον «Σχεδιασμό Καριέρας»

Εάν παραδοθεί σωστά, η συζήτηση του webinar panel μπορεί να προσφέρει καλύτερη κάλυψη του θέματος του webinar, παρουσιάζοντας διαφορετικές απόψεις και  ενθαρρύνοντας το κοινό να συμμετάσχει με τις απόψεις και τις γνώσεις τους για το θέμα.

Ενεργή Ηλεκτρονική Μάθηση: Webinar- Βασισμένο σε Panel Συζητήσεων

Related Posts