Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Η μάθηση βάσει της εργασίας διαδραματίζει βασικό ρόλο σε πολλές μεταρρυθμίσεις του σχολικού προγράμματος σπουδών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν τη μάθησή τους με τον κόσμο της εργασίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που αναζητούν οι εργοδότες και να εκτιμούν τους νέους εργαζόμενους. Η εμπειρία βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας τους. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας της ΕΕ, η ποιότητα των προγραμμάτων μαθητείας θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους τύπους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δύο βασικά ζητήματα σχετικά με την ποιότητα των προγραμμάτων μαθητείας συνδέονται με την ποιότητα της μάθησης στο χώρο εργασίας και την ποιότητα της σύνδεσης μεταξύ της μάθησης στο χώρο εργασίας και της σχολικής εκπαίδευσης. Το σημείο εκκίνησης της ιδέας του έργου είναι ότι υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που εμπλέκονται στο εργασιακό εκπαιδευτικό τοπίο – δάσκαλοι, φοιτητές και προσωπικό της εταιρείας – που συχνά δεν είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

Σχετικό Άρθρο:  Σχέδια κινητικότητας για την δημιουργία κινήτρων των Ρομά για ένταξη τους στην απασχόληση και την εκπαίδευση

Στόχος του έργου “WBL: Empower Teachers to Trigger Work-Based Learning” είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα περιέχει ηλεκτρονικά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, το Μοντέλο Εκπαίδευσης Καθηγητών Εκμάθησης Εργασίας και άλλους πόρους του εκπαιδευτικού και πολιτικού πλαισίου που υποστηρίζουν το προσωπικό του σχολείου (καθηγητές, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτές) να δημιουργήσουν τη σταδιοδρομία των σχολείων τους και την πορεία κατάρτισης WBL, να χρησιμοποιήσουν μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να συνδεθούν με τον κόσμο της εργασίας.

Κατά την διάρκεια της 2ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Μαδρίτη της Ισπανίας στις 13 & 14 Ιουνίου 2019, οι εταίροι του προγράμματος από την Βουλγαρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ιρλανδία συζήτησαν και οργάνωσαν τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Related Posts