Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση του περιφερειακού πλούτου με τη χρήση ΤΠΕ

Αναλογικά με τις επιταχυνόμενες τεχνολογικές μεταβολές, οι βασικές πηγές δημιουργίας περιφερειακού πλούτου συνδέονται άμεσα με την περιφερειακή ικανότητα μεταφοράς των πληροφοριών και των γνώσεων, με τη μορφή πνευματικού κεφαλαίου, σε οικονομικές ευκαιρίες.

Το ευρωπαϊκό έργο InnoHabitS, που εντάσσεται στα έργα του Erasmus+ και του οποίου εταίρος είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στις ομάδες- στόχους να λαμβάνουν συστηματικές και αξιοσημείωτες υπηρεσίες για την ενίσχυση της καινοτομίας τους, να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το ePlatform για ανταλλαγή πληροφοριών, να ζητήσουν ανατροφοδότηση και ιδέες, δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία eLearning και να έρθουν σε επαφή με ένα μοναδικό δίκτυο για συνεργασία, συντονισμό και επιχειρηματική συμπεριφορά.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση του έργου InnoHabitS, η οποία έλαβε χώρα στη Γρανάδα της Ισπανίας νωρίτερα το Σεπτέμβριο. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και οι λοιποί εταίροι είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα παραδοτέα του έργου που αφορούν το σχετικό παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα σύνθετο μάθημα που αφορά την χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τα θέματα απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους τρόπους για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της συνεργασίας και της ενεργής παρουσίας στην αγορά, τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών.

Σχετικό Άρθρο:  Ramon: Web platform that monitors brands, persons and music in audio streams

Η δομή του προσφερόμενου μαθήματος συμπεριλαμβάνει ενότητες όπως Πληροφορία και Πληροφορικό Σύστημα, Οργάνωση και Ανάπτυξη επιχειρήσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ηλεκτρονικό εμπόριο, Γνώση συστημάτων πληροφοριών και δικτύων για ηλεκτρονική υποστήριξη, Μέθοδοι και έννοιες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με ηλεκτρονικά μέσα αλλά και Συστήματα και βάσεις δεδομένων διαχείρισης πληροφοριών.

Σκοπός του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού είναι να βοηθήσει τον επιμορφούμενο να αξιολογήσει, να αναλύσει, να προσαρμόσει, να σχεδιάσει, να προωθήσει και να εφαρμόσει μια τέτοια ιδέα ενταγμένη στην ιδέα του ψηφιακού επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Έτσι, θα συμβάλλει στη δημιουργία ικανοτήτων για τη διασφάλιση της αύξησης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στους συναφείς τομείς.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και ανακαλύψτε σημαντικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του έργου http://innohabits.ipa.ro/.

Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθείτε την εξέλιξη του έργου.

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση του περιφερειακού πλούτου με τη χρήση ΤΠΕ

Related Posts