Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα την “Ανάπτυξη Ψηφιακών Γνώσεων και Δεξιοτήτων των μεταναστών/προσφύγων”

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου έχοντας αναπτύξει αντίστοιχο το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με τους εταίρους του έργου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “LAND OF HOPE – Rebuilding the lives in the land of hope”.

Το μάθημα σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει βασικές γνώσεις πάνω σε δεξιότητες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας στους μετανάστες, στους πρόσφυγες και στους αιτούντες ασύλου. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή για βασικούς σκοπούς όπως:

  • αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο (νόμοι, ανθρώπινα δικαιώματα, ευκαιρίες απασχόλησης κ.λπ.)
  • αποστολή μηνυμάτων
  • Προετοιμασία μιας παρουσίασης
  • Έλεγχο και διαχείριση εξόδων
  • γραπτές προσωπικές / επιχειρησιακές επιστολές κλπ.

Το μάθημα βοηθάει επίσης στην κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου στην κοινωνία. Χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές, τα τάμπλετ, τα κινητά τηλέφωνα, η ομάδα-στόχος μπορεί να απολαύσει τον κόσμο της Πληροφορικής.

 

Κατεβάστε το δωρεάν!

Σχετικό Άρθρο:  Σεμινάριο (Μ21): Κοινωνική ένταξη των προσφύγων γυναικών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://landofhopeproject.eu/

Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα την “Ανάπτυξη Ψηφιακών Γνώσεων και Δεξιοτήτων των μεταναστών/προσφύγων”

Related Posts