Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την απόκτηση γνώσης για την δημιουργία περιβάλλοντος

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Work Based Learningthe entrance to the professional future, το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν σε κινητικότητες βασισμένες στη μάθηση μέσω της εργασίας (WBL), καθώς και στην προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω μη-τυπικής εκπαίδευσης, επίσημης εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας σε πολλά επίπεδα.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Σαραγόσα της Ισπανίας και διήρκησε συνολικά 5 ημέρες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 24 νέοι και νέες από 8 διαφορετικές χώρες – Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Τί είναι το πρόγραμμα Erasmus+.
  • Οι τρεις Βασικές Δρασεις του Erasmus+ (KA1, KA2 & KA3).
  • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
  • Πώς δημιουργούμε συμπράξεις μεταξύ σχολείων, μέσω εκστρατείας μάρκετινγκ.
  • Πώς συντάσουμε μία πρόταση έργου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.
  • Υλοποίηση έργου με θέμα την Δια Βίου Μάθηση.
Σχετικό Άρθρο:  Online Πλατφόρμα για τη δημιουργία επιχείρησης

Κατά την διάρκεια της διαμονής τους στην Σαραγόσα, οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τοπικούς φορείς Δια Βίου Μάθησης και να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας τους.

WBL-training
WBL-training
Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την απόκτηση γνώσης για την δημιουργία περιβάλλοντος

Related Posts