Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας εκπαιδεύει νέους στην πράσινη επιχειρηματικότητα

Διακρατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πράσινη επιχειρηματικότητα σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “This is a Green’s World” είναι η προώθηση και ανάπτυξη της «πράσινης» επιχειρηματικότητας ως πηγή ευκαιριών για την αύξησης της απασχόλησης των νέων 16-30 ετών.

Στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν και θα υλοποιηθούν διακρατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τέσσερις χώρες του εξωτερικού: Γερμανία (Οκτώβριος 2015), Αγγλία (Μάρτιος 2016), Κύπρος (Οκτώβριος 2016) και Ισπανία (Απρίλιος 2017). Στα σεμινάρια αυτά υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής 3-4 νέων και από την Ελλάδα, μέσω του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Τα άτομα που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια αυτά στις παραπάνω χώρες, θα συμμετέχουν και σε εξειδικευμένο σεμινάριο για την πράσινη επιχειρηματικότητα που θα διοργανωθεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στην Λάρισα.

Στο τέλος των σεμιναρίων, οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να δομήσουν τον επιχειρηματικό σχέδιο για την δική τους «πράσινη» επιχείρηση. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου, όπου και θα διενεργηθεί online διαγωνισμός για την ανάδειξη των τριών καλύτερων.

Σχετικό Άρθρο:  Το ΙΝΑΝΕΠ προωθεί την πράσινη επιχειρηματικότητα

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Γερμανία, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στον παρακάτω σύνδεσμο, περιγράφοντας σύντομα τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας εκπαιδεύει νέους στην πράσινη επιχειρηματικότητα

Related Posts