Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαίδευση με θέμα την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος “YOU. A.C.E.!: Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την ανάπτυξη της ενεργής συμμετοχής του πολίτη, της (κοινωνικής) επιχειρηματικότητας και της (αυτο) απασχόλησης”υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με στόχο  την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο San Nicola dell’ Alto της Νότιας Ιταλίας, και διήρκησε 6 ημέρες. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 40 νέοι και νέες από 5 χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λιθουανία και Πολωνία). Οι ενότητες στις οποίες στηρίχθηκε η εκπαίδευση ήταν: “New” and “Innovative” economies, Soft skills και Hard skills. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν ομαδικές δραστηριότητες και οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα επιτεύγματά τους.

Η ιστοσελίδα, η οποία έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου αποτελεί μια εκπαιδευτική πλατφόρμα συγκεντρώνοντας οργανισμούς που υποστηρίζουν την νεανική επιχειρηματικότητα στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, βίντεο με καλές πρακτικές, εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Σχετικό Άρθρο:  Ευρωπαϊκό πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Καριέρας

Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου!

Εκπαίδευση με θέμα την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων

Related Posts