Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work», το οποίο στοχεύει στην ανάλυση της έννοιας, των μεθόδων και των αξιών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που είναι κατάλληλες για τον τομέα της νεολαίας. Επίσης, έχει ως στόχο  να δώσει παραδείγματα επιτυχημένων νέων, που απασχολούνται στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Κάλιαρι της Ιταλίας και διήρκησε συνολικά 5 ημέρες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 10 νέοι και νέες από 5 διαφορετικές χώρες – Ιταλία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Η έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
  • Η σύνδεση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με την Νεανική Εργασία.
  • Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
  • Βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
  • Δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ένταξη των νέων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Σχετικό Άρθρο:  Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ευρώπη του Σήμερα

Κατά την διάρκεια της διαμονής τους στο Κάλιαρι, οι συμμετέχοντες-ουσες επισκέφθηκαν μια τοπική κοινωνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της γεωργίας. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια κοινωνική επιχείρηση. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τοπικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που δραστηριοπούνται στον τομέα της νεολαίας και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στο θέμα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Στο τέλος του σεμιναρίου και βάσει όλων όσων διδάχθηκαν τις προηγούμενες μέρες, οι συμμετέχοντες-ουσες ανέπτυξαν μια συλλογική Εργασία για Έμπνευση (Inspiration Paper), η οποία έχει ως στόχο την παρακίνηση των νέων για ένταξη στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότας.

SEYW-Training
SEYW-Training
SEYW-Training
SEYW-Training
Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας

Related Posts