Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαίδευση στην συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Horizon 2020

Η συγγραφή μίας πρότασης, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020, είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στην υλοποίηση καινοτόμων και σημαντικών, για την παγκόσμια κοινωνία, ερευνών. Μια τέτοια πρόταση πρέπει να είναι εκτενής και λεπτομερέστατη ούτως ώστε να πληροί τις  προϋποθέσεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπαίδευση για την συγγραφή πρότασης είναι η πιο σωστή κίνηση για κάθε νέο άτομο στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων εφόσον παραδίδονται από επαγγελματίες στην συγγραφή και υποβολή προτάσεων για τα προγράμματα στης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη, τόσο για τον συντονιστή της πρότασης, όσο και για τους υπόλοιπους εταίρους.

Βρίσκοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να μπορεί να διδάξει στους ενδιαφερόμενους ‘’μαθητές’’ την σημαντικότητα του κάθε τομέα της πρότασης, ξεχωριστά. Θέματα όπως η σωστή δόμηση για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και το αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να αναλυθούν.

Σχετικό Άρθρο:  6o WordPress Meetup Larissa

Συγκεκριμένα, ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:

  1. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Horizon 2020
  2. Ανάλυση των επιμέρους θεματικών του προγράμματος
  3. Προετοιμασία για την συγγραφή της πρότασης
  4. Συγγραφή της πρότασης
  5. Ανάλυση του προϋπολογισμού
  6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  7. Συντονισμός του έργου

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει ή επικεντρώνεται στις παραπάνω θεματικές θα μπορεί να έχει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι υποκατηγορίες που σίγουρα υπάγονται σε κάθε θεματική, ενισχύουν τα αποτελέσματα αυτά.

Εάν εσείς ή οργανισμός σας, θέλετε να μάθετε πώς να γράφετε μια πραγματικά επιτυχημένη πρόταση στα πλαίσια του Horizon 2020, αδράξτε την ευκαιρία που μπορεί να σας προσφέρει ένα τέτοιο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Εκπαίδευση στην συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Horizon 2020

Related Posts