by Institute of Entrepreneurship Development iED

Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία (WBL): H περίπτωση της Ελλάδας

Από το 2010, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι συνεργάστηκαν για να προωθήσουν τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Ανακοινωθέντος της Μπριζ. Ειδικότερα, σημείωσαν πρόοδο ως προς το να καταστήσουν την αρχική ΕΕΚ περισσότερο σχετική με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κυρίως εστιάζοντας στην μάθηση που βασίζεται στην εργασία (WBL), στη μαθητεία, στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών και στη διασφάλιση της ποιότητας.

Στα κύρια ευρήματα της έκθεσης του CEDEFOP/ETF επί των εξελίξεων στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Ρίγα 2015-2017 η μαθητεία και η μάθηση βάσει εργασίας (WBL) συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες, ακολουθούμενες από την πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση και προσόντα για όλους, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, και τις ικανότητες.

Η Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία  μεταφράζεται από τον αγγλικό όρο Work– Based Learning(WBL) και συμπορεύεται χωρίς όμως να ταυτίζεται με τον όρο Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Απορρέει ως φυσικό επακόλουθο του ενδιαφέροντος προς τη Δια Βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, με σκοπό τόσο την επαγγελματική εξέλιξη, όσο και την αυτοβελτίωση.

Παρολ’ αυτά παρατηρείται ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού υποβάθρου των εργαζομένων συχνά δεν συμβαδίζει με τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί ο χώρος εργασίας και κυρίως αυτό αφορά τις επικοινωνιακές δεξιότητες ή τις σχετικές με τη διαχείριση χρόνου αλλά και συναισθημάτων, με το εργασιακό stress να σημειώνει υψηλά ποσοστά.

Υπό το πρίσμα, επομένως, τόσο της καινοτομίας της τεχνολογίας αλλά και των διαρκών αλλαγών που σημειώνονται στο χώρο της οικονομίας και της αγοράς, δημιουργείται η ανάγκη της διαρκούς εξέλιξης των επιχειρήσεων, που εκ των πραγμάτων μπορεί να επέλθει από την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που τις απαρτίζει.

Συνεπώς, η εκμάθηση που βασίζεται στην εργασία (WBL) είναι αυτό το μέσο που μπορεί να επιφέρει αυτό που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι απευθύνεται σε προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης καταφέρνει να μεταφέρει την εκπαίδευση «έξω από τα τυπικά όρια της τάξης, στο χώρο της αγοράς» και την καθιστά προσβάσιμη σε όλους.

Ειδικότερα, η συνεισφορά της εκμάθησης στο χώρο εργασίας μέσω του παρέχει στον εκπαιδευόμενο μια σειρά από δεξιότητες και τεχνικά προσόντα που ολοκληρώνουν το επαγγελματικό προφίλ του, τον καθιστούν ανταγωνιστικό και εξελίσσουν τους προσωπικούς αλλά και τους συλλογικούς στόχους του χώρου εργασίας του.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Θεματικό Δίκτυο “Work Based Learning” (NetWBL) στο οποίο συμμετέχει η Ελληνική ΕΜ/ΙΚΥ μαζί με συνολικά 29 Εθνικές Μονάδες του LLP και Erasmus+ και συντονιστή τη γερμανική ΕΜ.

Ενέργειες που περιλαμβάνουν τη WBL στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

  • Πρακτική άσκηση
  • Erasmus KA1: έργο που στοχεύει στην κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την εκπαίδευση
  • Εκπαιδεύσεις στον εργασιακό χώρο ή/ και με συμβεβλημένους φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης
  • ErasmusPro: πρωτοβουλία που στοχεύει στην αύξηση των δραστηριοτήτων μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, για τους εκπαιδευόμενους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μαθητευόμενοι και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες.
  • Προγράμματα που χρηματοδοτούν σεμινάρια για την κατάρτιση του προσωπικού
  • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας με την παροχή κατάρτισης σε εργαζομένους
  • Συμμετοχή εργαζομένων σε σεμινάρια και διαδικτυακή κατάρτιση, χορηγούμενα από την επιχείρηση

Στο πλαίσιο της εκμάθησης που βασίζεται στην εργασία, το ΙνΑνΕπ, στο πλαίσιο του προγράμματος SWIRL: Student Work experience In Real Life  που υλοποιεί αυτή την περίοδο, έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα σχετική με το WBL την οποία μπορείτε να βρείτε διαθέσιμη εδώ.

Πηγές:

Τελευταία Νέα

Το Επαγγελματικό Προφίλ του Υπεύθυνου Εργασιακής...

Στις μέρες μας, η ευεξία στον χώρο της εργασίας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για πλήθος εργαζομένων. Παρόλα αυτά, η δημιουργία προγραμμάτων ευεξίας στον...

Ενισχύοντας την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Είναι γεγονός ότι η εμπειρία εκμάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), ενισχύεται από δραστηριότητες, όπως ανταλλαγή εκπαιδευομένων μεταξύ οργανισμών. Τέτοιου είδους δραστηριότητες βελτιώνουν...

Διεισδύοντας στον Κόσμο της Επιχειρηματικότητας

Το ποσοστό ανεργίας αντανακλά τα “κενά” της ακαδημαϊκής γνώσης, όσον αφορά το πόσο εφαρμόσιμη είναι εκτός του πανεπιστημιακού πλαισίου. Συνεπώς, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής...

Η Ενεργός Συμμετοχή των Εργαζομένων στο...

Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι μια αποτελεσματική στρατηγική που όμως χρειάζεται πολύ δουλειά για να γίνει πραγματικότητα. Στο μυαλό πολλών,...

Γυναίκες και Κορίτσια στην Επιστήμη: Προς...

Στις 22 Φεβρουαρίου 2015, η 11η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε ως η Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη. Μια ημέρα υπενθύμισης ότι...