Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκδήλωση για την ενεργό γήρανση και την μη-κερδοσκοπική, ανταποδοτική οικονομία στον Δήμο Λαρισαίων!

Στις 20 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενεργό γήρανση και την μη-κερδοσκοπική ανταποδοτική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του “COLABOR-ACTIVE”, έργου συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της ενεργού γήρανσης μέσω της μη κερδοσκοπικής, ανταποδοτικής οικονομίας.

Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις δραστηριότητές του, τα παραδοτέα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό του. Η εκδήλωση επιδίωξε να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα κύρια θέματα του έργου, π.χ. την ενεργό γήρανση και την μη κερδοσκοπική, ανταποδοτική οικονομία, καθώς και την υποστήριξη και τη δημιουργία θεμελίων για τη βιωσιμότητα του έργου πέρα από τη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον, η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για όλους τους παρευρισκόμενους να διευρύνουν το δίκτυό τους, να μοιραστούν απόψεις και να συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

Σχετικό Άρθρο:  Εκδήλωση με θέμα τις δράσεις ενσωμάτωσης των νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις, πρότειναν διάφορες ενέργειες που μπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση της ενεργούς γήρανσης σε συνάρτηση με την μη κερδοσκοπική, ανταποδοτική οικονομία, όπως για παράδειγμα η λειτουργία τράπεζας χρόνου, και συζητήσαν τρόπους για το πως μπορεί το έργο, αλλά και τα παραδοτέα του, να αποκτήσουν πρόσθετη αξία και να ανταποκριθούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινότητας. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο στην ιστοσελίδα https://gr.colabor-active.eu/

Εκδήλωση για την ενεργό γήρανση και την μη-κερδοσκοπική, ανταποδοτική οικονομία στον Δήμο Λαρισαίων!

Related Posts