Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκδήλωση με θέμα τις δράσεις ενσωμάτωσης των νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “RAYSE – Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with  background”, το οποίο στοχεύει:

  • στη καταγραφή και ανάλυση των παραμέτρων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό νέων, 18-30 ετών, μεταναστών 2ης γενιάς
  • στην υποστήριξη αυτής της ομάδας-στόχου μέσα από την ενίσχυση ενός πνεύματος ενεργής συμμετοχής στην τοπική κοινωνία

Μια από τις βασικές δράσεις του έργου θα είναι η υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων σε κάθε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Ιταλία, Ελλάδα, Σουηδία, Ισπανία, Ολλανδία και Βουλγαρία) στις οποίες θα προσκληθούν να συμμετέχουν τόσο η ομάδα-στόχος του έργου (νέοι 18-30 ετών μετανάστες 2ης γενιάς) όσο και τοπικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις υποστήριξης αυτών των ατόμων. Ο στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι πολλαπλός:

  • Η ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και τα παραδοτέα του έργου RAYSE
  • Η ενημέρωση σχετικά με παρόμοιες δράσεις που υλοποιούν τοπικοί φορείς
  • Η υλοποίηση ενός διαγωνισμού κατά τον οποίο οι συμμετέχοντες νέοι θα κληθούν να αναπτύξουν εξειδικευμένες προτάσεις για το πως μπορούν νέοι μετανάστες να συμμετέχουν πιο ενεργά στις τοπικές κοινωνίες. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν 6 άτομα τα οποία θα και θα συμμετέχουν στο Διακρατικό Συνέδριο Νέων Μεταναστών που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2020.
Σχετικό Άρθρο:  Εκδήλωση με θέμα "Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων"

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει θεματική εκδήλωση με τίτλο «Πρωτοβουλίες και μελλοντικές δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης και της ενεργής συμμετοχής νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία» και η οποία θα λάβει χώρα στις 22 Μαΐου 2019, 11:00 – 16:00, στην πόλη της Λάρισας (Οργανισμός ΛΙΝΤΟ, Ηφαίστου 2, 2ος όροφος).

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση συμμετοχής σας στην εκδήλωση εδώ.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής είναι έως και 17 Μαΐου 2019.

Σε όλους τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο. Κουτούδη Παναγιώτη στο τηλέφωνο 2410 626943 και ώρες 09:00 – 17:00.

Εκδήλωση με θέμα τις δράσεις ενσωμάτωσης των νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία

Related Posts