Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

E-Book Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Η επιχειρηματικότητα ορίζεται συχνά ως η ικανότητα να “διακρίνει κανείς ευκαιρίες που δεν διακρίνουν οι υπόλοιποι, μετατρέποντάς τις σε επιχειρηματικές ιδέες” και “η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς τους κινδύνους, ρισκάροντας”.Το έργο «EYE in RURAL – Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων στην αγροτική περιοχή» αποσκοπεί στην ενίσχυση των χρήσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων της νεολαίας σε επιχειρηματικά ζητήματα στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στην παροχή online μαθημάτων και πιλοτικής κατάρτισης για τη νεολαία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της σχετικής με την  επιχειρηματικότητα εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συνεργάστηκε με τους λοιπούς εταίρους του έργου και ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη του E-book Επιχειρηματικότητας. Ο κύριος σκοπός του ηλεκτρονικού αυτού βιβλίου, ήταν η δημιουργία υλικού κατάρτισης σχετικά με την επιχειρηματικότητα, προκειμένου να προωθηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα της νεολαίας ως λύση για την ανεργία.

Το βιβλίο αυτό, περιλαμβάνει πληροφορίες, γραφικές αναπαραστάσεις, παραδείγματα επιτυχημένων πολιτικών για την επιχειρηματικότητα των νέων, επιτυχημένες πρωτοβουλίες, καθώς και επιχειρηματίες που επιθυμούν να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα των νέων στην ύπαιθρο. Επιπλέον, στόχος του είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με την οικοδόμηση θέσεων εργασίας σε αυτές τις περιοχές σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητες των νέων και να προωθήσει την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων αυτών των περιοχών. Το e-book αποτελείται από ενότητες αφιερωμένες στην περαιτέρω ανάλυση των ακόλουθων θεμάτων:

  • Τι είναι η επιχειρηματικότητα; Ορισμοί και πεδία
  • Ποια είναι τα είδη των επιχειρηματιών; Χαρακτηριστικά & Δεξιότητες για επιτυχημένους επιχειρηματίες
  • Τι είναι η επιχειρηματική ιδέα; Τύποι και πηγές
  • Τι είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον; Αγορά – Πελάτες – Ανταγωνιστές – Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Πώς η Επιχειρηματικότητα μετατρέπεται σε οικονομική δύναμη στην αγροτική ανάπτυξη;
  • Τι είναι η Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα; Παραδείγματα, αξιολόγηση και συμβουλές
  • Τι είναι ο καμβάς του επιχειρηματικού μοντέλου;
  • Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Βρείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο εδώ.
Σχετικό Άρθρο:  Πράσινη επιχειρηματικότητα - Ευκαιρία για την αύξηση της απασχόλησης των νέων!

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα του έργου επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα  https://eye-project.eu/

Η επιχειρηματικότητα των νέων είναι το μέλλον της εξέλιξης της αγοράς εργασίας!

E-Book Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Related Posts