Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια – Webinars

Οι σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης ολοένα και κερδίζουν έδαφος καθώς προσφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στον εκπαιδευτή / φορέα εκπαίδευσης όσο και στον εκπαιδευόμενο. Μία από αυτές τις μορφές είναι και τα διαδικτυακά σεμινάρια – webinars.  Στόχος του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “Promoting Webinar – Based Education in Southeast Europe”, είναι η προώθηση και εξέλιξη της εκπαίδευσης μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων – webinars.

Στο πλαίσιο του έργου, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα υλοποιήσει τα παρακάτω θεματικά Webinars:


Βασικά χρηματοοικονομικά για μια startup

Ημερομηνία: 21.02.2017 – Ώρα: 15:30

Κατά τη διάρκεια του webinar θα παρουσιαστούν τα εξής: Μεθοδολογία υπολογισμού αρχικού απαιτούμενου κεφαλαίου, Υπολογισμός νεκρού σημείου, Σύνταξη κατάστασης χρηματορροών.


How to build a website for your company

Ημερομηνία: 22.02.2017 – Ώρα: 12:00

Build your company’s website easily, quickly and efficiently. No programming knowledge needed.


Πως να γίνετε αυτοαπασχολούμενος

Ημερομηνία: 23.02.2017 – Ώρα: 14:00

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι και σαν πρώτη ιδέα φαίνεται ελκυστική, ειδικά αν έχουν μείνει πρόσφατα άνεργοι. Παρά το γεγονός ότι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης είναι ότι πλέον δεν χρειάζετε να εργαστείτε για κάποιον άλλο, υπάρχουν πολλά που πρέπει να εξετάσετε.

Σχετικό Άρθρο:  Γιατί τα Webinar είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης;

Μέθοδοι & εργαλεία προώθησης ενός webinar

Ημερομηνία: 24.02.2017 – Ώρα: 14:00

Η αποτελεσματική προώθηση ενός webinar είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Στα 30 λεπτά αυτής της παρουσίασης θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν χρήσιμα εργαλεία και στρατηγικές για την προώθηση και προβολή ενός webinar.

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια – Webinars

Related Posts