Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δράσεις για την προώθηση της εργασίας και της απασχόλησης των ΡΟΜΑ

Οι ΡΟΜΑ αποτελούν την μεγαλύτερη μειονότητα της Ευρώπης με τον πληθυσμό τους να φτάνει τα 10-12 εκατομμύρια. Από την κοινωνική και οικονομική σκοπιά, οι ΡΟΜΑ αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της Ευρώπης, καθώς αρκετά συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις όπως διακρίσεις και περιθωριοποίηση, έλλειψη κατοικίας, μη πρόσβαση σε υπηρεσίας υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Διαβλέποντας την ανάγκη για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “PAL – Fighting discrimination and anti-Gypsyism in education and employment in EU”.

Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι η προώθηση της πρόσβασης των ΡΟΜΑ στην εκπαίδευση και στην απασχόληση.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

  1. Εξάλειψη των διακρίσεων κατά των ΡΟΜΑ.
  2. Ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την ανάγκη προώθησης των ΡΟΜΑ στην εκπαίδευση και στην απασχόληση.
  3. Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην σωστή προετοιμασία των ΡΟΜΑ για την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση και στην απασχόληση.

Ο συντονισμός και σχεδιασμός των πρώτων βημάτων και των εργασιών του προγράμματος ήταν το αντικείμενο της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων, η οποία έλαβε χώρα στην πόλη Hasselt του Βελγίου, στις 4-5 Φεβρουαρίου του 2016. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί μια αναλυτική έρευνα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δράσεις για την προώθηση της εργασίας και της απασχόλησης των ΡΟΜΑ

Related Posts