Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Διαπολιτισμική συμβουλευτική εκπαίδευση για τη στήριξη της ένταξης των μεταναστών

NEELI (Non-formal education and e-learning for inclusion), είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαική Ένωση το οποίο στοχεύει στη συλλογή καλών πρακτικών για την δημιουργία διαδικτυακού υλικού σχετικά με την συμβουλευτική και την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου έλαβε μέρος στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην πόλη Τορίνο τις ημερομηνίες 29 και 30 Μαίου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι από τις χώρες που συμμετέχουν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να κάνουν μια ανασκόπηση στις δραστηριότητες του έργου οι οποίες υλοποιήθηκαν μέχρι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης τέθηκαν οι βάσεις και συζητήθηκαν οι επόμενες δράσεις του έργου. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι δράσεις για την ανταλλαγή νέων στέλνοντας τους να εργαστούν για 2 εβδομάδες σε κάποιον οργανισμό άλλης χώρας, η συλλογή των καλών πρακτικών και το διαδικτυακό υλικό.

Το έργο αυτό στοχεύει σε έρευνες, σεμινάρια, επισκέψεις μαθησιακού περιεχομένου, ανταλλαγές νέων και στη συνεργασία χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης με στόχο να αναδείξει την εργασία των νέων ( επικεντρωμένο σε νέους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο/ ερχόμενους από με μειονοτικές ομάδες) μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εκπαίδευση.

Διαπολιτισμική συμβουλευτική εκπαίδευση για τη στήριξη της ένταξης των μεταναστών

Related Posts