Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Διακρατική έκθεση – Ανάπτυξη της διαχείρισης και αξιοποίησης της καινοτομίας στο πλαίσιο του οικοσυστήματος και του μεθοδολογικού πλαισίου των νέων επιχειρηματιών και της εκπαίδευσης ενηλίκων (eBook)

Το πρόγραμμα UInno στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πακέτου εκπαίδευσης ενηλίκων για την παροχή βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με την καινοτομία, κυρίως περιθωριοποιημένων πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι είναι δυνητικοί επιχειρηματίες και δημιουργοί νέων επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό πακέτο UInno θα είναι διαθέσιμο σε πλήρη ψηφιακή μορφή βασισμένη σε παιδαγωγικές εφαρμογές e-learning, κατάλληλο για ηλεκτρονική μάθηση μέσω εργασίας.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου: Κάθε εταίρος του έργου, εκπόνησε εθνικές ερευνητικές εκθέσεις για την κατάσταση της διαχείρισης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην χώρα του. Αυτές είναι οι βασικές θεματολογίες για το eBook που πραγματοποίησαν οι εταίροι μέσω του έργου. Η έρευνα που διεξήχθη συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων σχετικών ηλεκτρονικών εργαλείων στον τομέα της επιχειρηματικότητας που διαπιστώθηκαν στις χώρες των εταίρων (Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία).

Διεξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα παρέχεται σε όλες τις χώρες των εταίρων και παρέχεται με την μορφή εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς και σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ή εφαρμογές κινητών. Ωστόσο, όλες οι χώρες των εταίρων ανέφεραν έλλειψη επιλογών κατάρτισης που απευθύνονται σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και μειονεκτούντα άτομα όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.
  • Η διάρθρωση της κατάρτισης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι προβλεπόμενες ομάδες μαθητών (δηλαδή νέοι άνεργοι, γυναίκες που εισέρχονται ξανά στην αγορά εργασίας, νεοαφιχθέντες μετανάστες) έχουν διαφορετικές ειδικές ανάγκες. Η τεχνική και ατομική υποστήριξη μέσω καθοδήγησης για τη διευκόλυνση της (επαν) ενοποίησης της αγοράς εργασίας είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Η πτυχή καθοδήγησης θα πρέπει επίσης να εξεταστεί όταν πρόκειται για μαθησιακή υποστήριξη που παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης, διότι ακόμη και έχοντας αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό μάθημα για ευέλικτη και αυτόνομη εκμάθηση, είναι ευεργετικό να έχουμε ένα άτομο να μοιράζεται ερωτήσεις, ιδέες και ανησυχίες με άλλους( π.χ. στην επικοινωνία μεταξύ ομότιμων χρηστών).
Σχετικό Άρθρο:  Ανακαλύπτοντας πώς επηρεαζόμαστε από τα συναισθήματά μας στον χώρο εργασίας και στην προσωπική μας ζωή

Αν θέλετε να διαβάσετε λεπτομερέστερα την έρευνα και τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο διατίθεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του έργου μας, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Διακρατική έκθεση – Ανάπτυξη της διαχείρισης και αξιοποίησης της καινοτομίας στο πλαίσιο του οικοσυστήματος και του μεθοδολογικού πλαισίου των νέων επιχειρηματιών και της εκπαίδευσης ενηλίκων (eBook)

Related Posts