Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο: Επιχειρηματικότητα και Ρομά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το δεύτερο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, στο Πλάουεν της Γερμανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος  “A new ENTRANCE – Developing innovative tools to promote entrepreneurship in Roma” που ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ΡΟΜΑ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο περιείχε παραδώσεις μαθημάτων πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις αλλά και οργάνωση παρουσιάσεων. Μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε με Ρόμα και να οργανώσουμε παρουσιάσεις πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό. Εργαστήκαμε σε διεθνή και εθνικές ομάδες και παρουσιάσαμε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που είχε αναπτυχθεί. Διδαχτήκαμε τεχνικές εκμάθησής, ανάλογα με τον τύπο του ακροατή που διδάσκουμε, καθώς και παιχνίδια και διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές.

Μια υπέροχη εμπειρία με προσκόμιση πολλών γνώσεων πάνω στην εκπαίδευση.

Δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο: Επιχειρηματικότητα και Ρομά

Related Posts