Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Up to youth – Προώθηση των Ψηφιακών και Κοινωνικών Επιχειρηματιών του μέλλοντος

Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση των νέων (σε προπτυχιακούς νέους, σε αποφοίτους που είναι άνεργοι ή σε μετανάστες που είναι νέοι) να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την ψηφιακή και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτές οι συγκεκριμένες δεξιότητες απαιτούνται για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν μια ενημερωμένη ψηφιακή κοινωνική επιχείρηση και να κυμαίνονται από δεξιότητες για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, όπως οι δεξιότητες της ζωής, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι εργασιακές δεξιότητες για να στηρίξουν την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Η πιο σχετική προτεραιότητα του έργου είναι οι “ΝΕΟΙ: Προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων”. Η επιχειρηματικότητα των νέων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και για την τόνωση της καινοτομίας μεταξύ των νέων. Τέλος, μια προτεραιότητα του έργου είναι η σύνδεση με ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή. Η ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία έχει επηρεάσει τις λειτουργίες και τις μορφές εργασίας στην επιχειρηματικότητα καθώς και σχεδόν σε κάθε επιχειρηματικό κλάδο.

Σχετικό Άρθρο:  Ημερίδα “Επιχειρηματικότητα Νέων & τα προσόντα που χρειάζονται για την εργασία τους σε ένα co-working space”

Στο πλαίσιο του έργου, θα προσπαθήσουν να συνενώσουν την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και θα επιδιώξουν να συμβάλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των οικονομικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ψηφιακών μέσων, των δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ και των δεξιοτήτων πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των προπτυχιακών μαθητών και των NEETs, προκειμένου να τους ενθαρρύνουν να γίνουν ψηφιακοί κοινωνικοί επιχειρηματίες . Με αυτό τον τρόπο οι νέοι θα μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το έργο θα τους ενθαρρύνει επίσης να εγκαθιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού ανεργίας μεταξύ των νέων, ιδίως των NEET. Ένας άλλος στόχος του έργου είναι να εξοικειωθούν οι νέοι με την ιδέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και του ψηφιακού κοινωνικού επιχειρηματία.

Κατά την δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου που έλαβε μέρος στο Μπέρμινγχαμ, στην Αγγλία, οι εταίροι συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θα προωθήσουν το έργο στους νέους και έθεσαν τις προτεραιότητες τους. Κάθε εταίρος σύνταξε μια έρευνα στην χώρα του προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των νέων καθώς επίσης και την έλλειψη γνώσεων που έχουν στον συγκεκριμένο τομέα. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα συντάξουν ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Σχετικό Άρθρο:  Ενημερωτική Ημερίδα για την ενίσχυση της νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Up to youth – Προώθηση των Ψηφιακών και Κοινωνικών Επιχειρηματιών του μέλλοντος

Related Posts