by Institute of Entrepreneurship Development iED

4 Δεξιότητες για νέους επιχειρηματίες

Είναι αντιληπτό πως το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο με τις προκλήσεις να αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός στο επιχειρηματικό σκηνικό είναι αναπόφευκτος και σκληρός, με τους επιχειρηματίες να καλούνται να προσαρμοστούν και να αντιδράσουν γρήγορα στις αλλαγές και τις συνεχείς εξελίξεις.

Ειδικότερα ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα, είναι αναγκαίο να διαθέτει ισχυρές επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και στα εμπόδια που θα έχει να αντιμετωπίσει.

Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές;

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», ορισμένες από τις κύριες δεξιότητες που αναδείχτηκαν με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων επιχειρηματιών ήταν οι εξής:

  1. Δεξιότητες μάνατζμεντ και ηγετικές δεξιότητες

Οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πολύ σημαντική την διοίκηση και την διαχείριση μιας επιχείρησης. Ειδικότερα ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα θα πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίζει τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο εσωτερικό της επιχείρησής του, να οργανώνει, να διευθύνει, να συντονίζει και να παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας του, να διαχειρίζεται με ακρίβεια τον χρόνο του, να αναπτύσσει πνεύμα συνεργατικότητας, να επικοινωνεί το όραμα του, να εμπνέει και να ελέγχει όλες τις ενέργειες και τις δραστηριότητές της επιχείρησής του.

  1. Δεξιότητες δικτύωσης και επικοινωνίας

Η επικοινωνία παίζει σπουδαίο ρόλο για έναν επιχειρηματία σήμερα, αφού συντελεί στο να εκφράσει τις ιδέες του με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο, να πείσει, να επηρεάσει, να ενθαρρύνει, να διαπραγματευτεί και να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις με ανθρώπους τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης του.

  1. Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου και ικανότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες κρίνεται πολύ σημαντική η γνώση του σχεδιασμού ενός επιχειρηματικού πλάνου που θα παρέχει μία ξεκάθαρη και κατανοητή παρουσίαση των στόχων και δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει η επιχείρηση. Ταυτόχρονα οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πως η πρόσβαση στην χρηματοδότηση και η εξεύρεση οικονομικών πόρων είναι άκρως σημαντικοί παράγοντες, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

  1. Δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ

Οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πως οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και του επαγγελματισμού. Γίνεται αντιληπτό πως η γνώση του χειρισμού των ψηφιακών εργαλείων και της τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας για έναν επιχειρηματία καθώς επίσης και για την προβολή και την ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρευρέθηκε στην 2η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Φλωρεντία στις 9 και 10 Μαΐου μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος από Τουρκία, Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω προοπτικές από τα παραπάνω πρώτα ευρήματα όπως προέκυψαν από την έρευνα.

Τελευταία Νέα

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...

Νέα Πρόσκληση για Χρηματοδοτική Στήριξη Επενδύσεων...

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 50.000 ευρώ! Το πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων πράσινης μετάβασης του έργου STAGE ανακοίνωσε τη δεύτερη πρόσκληση του.   Το STAGE...