by Institute of Entrepreneurship Development iED

4 Δεξιότητες για νέους επιχειρηματίες

Είναι αντιληπτό πως το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο με τις προκλήσεις να αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός στο επιχειρηματικό σκηνικό είναι αναπόφευκτος και σκληρός, με τους επιχειρηματίες να καλούνται να προσαρμοστούν και να αντιδράσουν γρήγορα στις αλλαγές και τις συνεχείς εξελίξεις.

Ειδικότερα ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα, είναι αναγκαίο να διαθέτει ισχυρές επιχειρηματικές δεξιότητες, ώστε να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και στα εμπόδια που θα έχει να αντιμετωπίσει.

Ποιες είναι οι δεξιότητες αυτές;

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», ορισμένες από τις κύριες δεξιότητες που αναδείχτηκαν με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων επιχειρηματιών ήταν οι εξής:

  1. Δεξιότητες μάνατζμεντ και ηγετικές δεξιότητες

Οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πολύ σημαντική την διοίκηση και την διαχείριση μιας επιχείρησης. Ειδικότερα ένας νέος επιχειρηματίας σήμερα θα πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίζει τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο εσωτερικό της επιχείρησής του, να οργανώνει, να διευθύνει, να συντονίζει και να παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας του, να διαχειρίζεται με ακρίβεια τον χρόνο του, να αναπτύσσει πνεύμα συνεργατικότητας, να επικοινωνεί το όραμα του, να εμπνέει και να ελέγχει όλες τις ενέργειες και τις δραστηριότητές της επιχείρησής του.

  1. Δεξιότητες δικτύωσης και επικοινωνίας

Η επικοινωνία παίζει σπουδαίο ρόλο για έναν επιχειρηματία σήμερα, αφού συντελεί στο να εκφράσει τις ιδέες του με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο, να πείσει, να επηρεάσει, να ενθαρρύνει, να διαπραγματευτεί και να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις με ανθρώπους τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης του.

  1. Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου και ικανότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες κρίνεται πολύ σημαντική η γνώση του σχεδιασμού ενός επιχειρηματικού πλάνου που θα παρέχει μία ξεκάθαρη και κατανοητή παρουσίαση των στόχων και δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει η επιχείρηση. Ταυτόχρονα οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πως η πρόσβαση στην χρηματοδότηση και η εξεύρεση οικονομικών πόρων είναι άκρως σημαντικοί παράγοντες, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν την βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

  1. Δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ

Οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν πως οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και του επαγγελματισμού. Γίνεται αντιληπτό πως η γνώση του χειρισμού των ψηφιακών εργαλείων και της τεχνολογίας είναι ζωτικής σημασίας για έναν επιχειρηματία καθώς επίσης και για την προβολή και την ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρευρέθηκε στην 2η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Φλωρεντία στις 9 και 10 Μαΐου μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος από Τουρκία, Ιταλία και Πορτογαλία όπου είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω προοπτικές από τα παραπάνω πρώτα ευρήματα όπως προέκυψαν από την έρευνα.

Τελευταία Νέα

LinkedIn: Δομήστε την Καριέρα σας: Συμβουλές...

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – social media – το προφίλ σας στο LinkedIn μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο προβολής σας αλλά...

NASA Space Apps Event 2022: Η...

Η NASA επιστρέφει δυναμικά και φέτος στη Λάρισα με το ομώνυμο online hackathon, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με...

Πώς Πρέπει να Λειτουργεί ένας Manager

του Ανδρέα Φράγκου Ο ρόλος του Manager είναι κεντρικός και έχει άμεση σχέση με την απόδοση ολόκληρης της επιχείρησης. Ένας πετυχημένος Manager ξέρει να ακούει και...

Γιατί Χρειαζόμαστε την Επιχειρηματική Εκπαίδευση;

του Σπύρου Κατρανίδη Η εκπαίδευση αποτελεί μία επουσιώδη διαδικασία, μέσω της οποίας επιδιώκεται η μόρφωση και η παροχή γνώσεων στο άτομο, με σκοπό την...

Εκδήλωση για την Ανάδειξη του Διαπολιτισμικού...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση "Προαγωγή του Διαπολιτισμικού Διαλόγου στην Κύπρο", που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, από...