Μελέτες

Μελέτη για το Crowdfunding στην Ευρώπη – Κατεβάστε την δωρεάν!

Το Crowfunding, σαν εναλλακτική δυνατότητα χρηματοδότησης νέας επιχείρησης, έχει αποκτήσει μια τεράστια δυναμική.

Μελέτη για το Crowdfunding στην Ευρώπη – Κατεβάστε την δωρεάν!
Περισσότερα

Δωρεάν οδηγός για να γίνετε επιτυχημένοι επιχειρηματίες!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματιών, Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Δωρεάν οδηγός για να γίνετε επιτυχημένοι επιχειρηματίες!
Περισσότερα

Κατεβάστε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με τις 100+ Βέλτιστες Πρακτικές

Το ΙΝΑΝΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίηση του ευρωπαϊκού ERASMUS+  έργου PROMETHEUS

Κατεβάστε το Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με τις 100+ Βέλτιστες Πρακτικές
Περισσότερα

Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου “StartApp – Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση”

Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση
Περισσότερα