Μελέτες

Δωρεάν οδηγός για να γίνετε επιτυχημένοι επιχειρηματίες!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματιών, Καινοτομίας και Ανάπτυξης

Δωρεάν οδηγός για να γίνετε επιτυχημένοι επιχειρηματίες!
Περισσότερα

Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου “StartApp – Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση”

Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση
Περισσότερα

Έρευνα διάγνωσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναικείοι επιχειρηματικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα

Έρευνα διάγνωσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναικείοι επιχειρηματικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα
Περισσότερα