Επιχειρηματικότητα

StartUp Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Περιβάλλοντος Υποστήριξης για πιθανούς νέους Startuppers!

Το StartUp Academy είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία αποτελούμενη από πέντε οργανισμούς που εκπροσωπούν πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Ισπανία).

StartUp Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Περιβάλλοντος Υποστήριξης για πιθανούς νέους Startuppers!
Περισσότερα

Πιθανά Σενάρια για την ένταξη του εκπαιδευτικού υλικού του StartUp Academy στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «StartUp-Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Υποστήριξης Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers

Πιθανά Σενάρια για την ένταξη του εκπαιδευτικού υλικού του StartUp Academy στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση
Περισσότερα