Εκπαίδευση

Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης γλώσσας για τους μετανάστες

Το φαινόμενο της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό θέμα, για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες μιας και ο αριθμός των προσφύγων προς τα κράτη της γηραιάς ηπείρου έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός το οποίο χρήζει τρόπους και μεθόδους ένταξης αυτών στις χώρες εγκατάστασής τους.

Προσεγγίσεις και μέθοδοι εκμάθησης γλώσσας για τους μετανάστες
Περισσότερα

Μοντέλο Κατάρτισης Επαγγελματικού Ποσανατολισμού

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα βασικό στοιχείο των σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον (επανα-) προσανατολισμό των νέων και παλαιότερων γενεών προς την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Μοντέλο Κατάρτισης Επαγγελματικού Ποσανατολισμού
Περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Μετανάστευση και διαπολιτισμική επικοινωνία

Στα πλαίσια του του Ευρωπαϊκού έργου «NEELI – Non–formal education and e–learning for inclusion», πραγματοποιήθηκε 9 ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με θέμα την ανάπτυξη της διαπολιτισμική επικοινωνία των μεταναστών.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Μετανάστευση και διαπολιτισμική επικοινωνία
Περισσότερα

Aναπτυξη επιτυχημένου προγράμματος προσωρινής ανταλλαγής σε θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «NEELI Nonformal education and elearning for inclusion», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε 15μερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση για την ομαλή κοινωνική ένταξη μεταναστών.

Aναπτυξη επιτυχημένου προγράμματος προσωρινής ανταλλαγής σε θέσεις εργασίας
Περισσότερα