Εκπαίδευση

Έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανάπτυξη Mobile Game

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “m-Game: MOOCs for Mobile Game Development Programm” πραγματοποιείται έρευνα, η οποία στοχεύει να συλλέξει πληροφορίες και απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανάπτυξη mobile game, σε τέσσερις χώρες.

Έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση στην ανάπτυξη Mobile Game
Περισσότερα

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας

Η μάθηση βάσει της εργασίας διαδραματίζει βασικό ρόλο σε πολλές μεταρρυθμίσεις του σχολικού προγράμματος σπουδών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν τη μάθησή τους με τον κόσμο της εργασίας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που αναζητούν οι εργοδότες και να εκτιμούν τους νέους εργαζόμενους.

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της εκμάθησης στο χώρο εργασίας
Περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work», το οποίο στοχεύει στην ανάλυση της έννοιας, των μεθόδων και των αξιών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που είναι κατάλληλες για τον τομέα της νεολαίας.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας
Περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την απόκτηση γνώσης για την δημιουργία περιβάλλοντος

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Work Based Learningthe entrance to the professional future, το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την απόκτηση γνώσης για την δημιουργία περιβάλλοντος
Περισσότερα