Ανάπτυξη

Εγχειρίδιο – Νεανική Επιχειρηματικότητα & Ορθές Πρακτικές Νέων Επιχειρηματιών στην Ελλάδα

Πολλοί νέοι ψάχνουν να βρουν τρόπους για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, ωστόσο η πλειοψηφία αυτών θεωρούν ότι η διαδικασία ίδρυσης μία επιχείρησης απαιτεί την διάθεση μεγάλου κεφαλαίου έναρξης, αντίληψη η οποία τις περισσότερες φορές είναι λανθασμένη. 

Εγχειρίδιο – Νεανική Επιχειρηματικότητα & Ορθές Πρακτικές Νέων Επιχειρηματιών στην Ελλάδα
Περισσότερα

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!

Το ευρωπαικό έργο PERSON στοχεύει στην προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των NEETs (Άτομα Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης) ή των αδρανών νέων προκειμένου να αποτελέσουν μέρος του βιώσιμου και πιστοποιημένου εργατικού δυναμικού καθώς και για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η ανάγκη να καταν

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!
Περισσότερα

Are you a serious gamer: δεξιότητες και “σοβαρό” παιχνίδι!

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και η αγορά εργασίας, επιβάλλουν την ύπαρξη και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες. Η απόκτηση τους μπορεί να προέρχεται από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Are you a serious gamer: δεξιότητες και “σοβαρό” παιχνίδι!
Περισσότερα

Έργο WIDTH – Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών

Η μετανάστευση είναι μια δύσκολη διαδικασία στη ζωή ενός ατόμου, το οποίο διάφορες περιστάσεις το ανάγκασαν να λάβει αυτή τη δύσκολη απόφαση.

Έργο WIDTH – Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών
Περισσότερα