Νέα

Εταιρικά στελέχη – ο ρόλος τους στην επίτευξη στόχων

Στο πλαίσιο της σημερινής παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η σύγχρονη επιχείρηση καλείται να προσαρμοστεί άμεσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επιδεικνύοντας ικανότητες επίτευξης υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας.

Εταιρικά στελέχη – ο ρόλος τους στην επίτευξη στόχων
Περισσότερα

Έρευνα με στόχο την συλλογή στοιχείων για την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PERSONPromoting Employability, Retraining, Social kills of NEETS   στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και την ενίσχυση των ευκαιριών τους σε προσωπικό καθώς και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Έρευνα με στόχο την συλλογή στοιχείων για την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Περισσότερα

Σεμινάριο για την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων για την μακροχρόνια απασχολησιμότητα τους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) στο πλαίσιο του έργου WORTHYouth Employment at the WORk Life Through LongTerm Employability Skillsπρόκειται να διοργανώσει εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων.

Σεμινάριο για την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων για την μακροχρόνια απασχολησιμότητα τους
Περισσότερα